Insights

VanLoman geeft fiscale adviezen & inzichten. Wilt u meer weten? Neemt u dan contact met ons op via info@vanloman.com

Professor Arnaud de Graaf is Of Counsel bij VanLoman

Met trots kondigen wij aan dat Arnaud de Graaf, hoogleraar Internationaal Belastingrecht, sinds 1 juli als Of Counsel VanLoman is komen versterken. Arnaud brengt een...

Update fiscale ontwikkelingen met betrekking tot vastgoed, voor de maand juni

Kirsten de Goede

Het forfaitair rendement Box 3 mag niet hoger zijn dan het werkelijke rendement De Hoge Raad heeft op 6 juni jl. geoordeeld dat ook het...

Werken met zelfstandigen per 1 januari 2025

Sascha Goldewijk

Handhaving per 1 januari 2025 Vanaf januari 2025 vervalt het handhavingsmoratorium ten aanzien van werken met zelfstandigen. Dit betekent dat de Belastingdienst weer actief gaat...

Voorlopig geen ‘witte rook’ voor de VIDA.

Guusje Mulders

VIDA staat voor ‘VAT in the Digital Age’ en is een wetsvoorstel dat op 8 december 2022 is gepubliceerd door de Europese Commissie. Het doel...

Kennisdocument transactiekosten

Gabriël van Gelder

De kennisgroep deelnemingsvrijstelling van de Belastingdienst heeft op 15 maart 2024 een geactualiseerd kennisdocument over transactiekosten op de website van de Rijksoverheid gepubliceerd (het ‘Kennisdocument’)....

VanLoman verwelkomt Sascha Goldewijk als Senior Tax Manager

Wij zijn verheugd u te kunnen aankondigen dat Sascha Goldewijk per februari 2024 ons team komt versterken.

Handle With Care: Dutch Tax Loss Compensation Rules and the Cancellation of Debt Income Exemption

Timo Boon

In this article, Gabriël van Gelder and Timo Boon provide an update on the adverse Dutch corporate income tax consequences that may arise from a...

Hoge Raad: Afscheidsbonussen personeel verkochte deelneming aftrekbaar

Joris Maas

De Hoge Raad heeft in een recent arrest geoordeeld dat afscheidsbonussen niet kwalificeren als niet-aftrekbare aan- en verkoopkosten van een deelneming, omdat het vereiste rechtstreeks...

Nieuw kennisgroepstandpunt over toepassing samenloopvrijstelling overdrachtsbelasting bij verkrijging aandelen in een onroerende zaak rechtspersoon

Guusje Mulders

Recent is door de Belastingdienst een nieuw kennisgroepstandpunt gepubliceerd over de toepassing van de samenloopvrijstelling voor de overdrachtsbelasting (ovb). De kennisgroep geeft aan dat zij...

Fiscale eindejaarstips 2023

Tim Sjoers

Hieronder kunt u de fiscale eindejaarstips 2023 downloaden. Met deze 10 fiscale eindejaarstips informeren wij de directeur-grootaandeelhouder (DGA) en zijn BV over de relevante fiscale...

Dutch House of Representatives adopts revision of the 30% ruling regime for expatriates.

Anke Boerefijn

30% ruling regimeIn the night from 26 to 27 October 2023 the Dutch House of Representatives has  adopted legislation proposing restrictions to the 30% ruling....

Prinsjesdagspecial Belastingplan 2024

Nicole Lennarts

Afgelopen dinsdag 19 september was het Prinsjesdag. Hieronder kunt u Belastingplan Tax Alert downloaden. Ons Belastingplan Tax Alert is onderverdeeld in de volgende onderwerpen: Klik...

Kaders hervorming box 3 worden wederom met potlood gezet

Nicole Lennarts

Bronnen melden dat coalitiepartijen vandaag een compromis hebben gesloten over de toekomst van de box 3-heffing. Het compromis zou inhouden dat verschillende soorten vermogen op...

Private Client Digital Edition

Gabriël van Gelder

Quick reference guide enabling side-by-side comparison of local insights, including into tax; trusts andfoundations; same-sex marriages; civil unions; succession; capacity and power of attorney; immigration;and...

PE-fonds volgens rechtbank geen recht op btw-aftrek vanwege ontbreken van btw-ondernemerschap

Maarten Prevoo

Rechtbank Noord-Holland heeft recent geoordeeld in een zaak over de aftrek van btw op transactiekosten door een private equity fonds (PE-fonds). Het PE-fonds had btw-aftrek...

Publicatie fiscale beleids- en uitvoeringsagenda 2023

Maiken Rooker

Tweede fiscale beleids- en uitvoeringsagenda Op 8 mei heeft de staatssecretaris van Financiën, Marnix van Rij, de tweede fiscale beleids- en uitvoeringsagenda van het kabinet...

Behandeling bezwaarschriften en opleggen definitieve aanslagen box 3

Nicole Lennarts

In het arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021, het zogenoemde Kerstarrest, is beslist dat het box 3-stelsel in bepaalde gevallen in strijd...

(Vastgoed)beleggingen structureren via een Stichting Administratiekantoor (STAK) kan leiden tot lagere Box 3 heffing

Christian van Wijk

De afgelopen jaren heeft belastingheffing in Box 3 plaatsgevonden op basis van een forfaitair rendement dat wordt belast tegen een vast inkomstenbelastingtarief (32% in 2023)....

Levering van verhuurd vastgoed tóch overgang van algemeenheid van goederen voor btw?!

Guusje Mulders

In een recent arrest (“W” (C-729/21)) is door het Hof van Justitie geoordeeld dat de levering van een winkelcentrum, met huurcontracten kwalificeert als de overgang...

Per 1 januari 2023 is de fiscale behandeling van aandelenopties veranderd als gevolg van de implementatie van de Wet aanpassing fiscale regeling aandelenopties (“Wet”).

Mark Fennis

In dit artikel wordt kort ingegaan op de belangrijkste wijzigingen en de gevolgen hiervan voor de praktijk. Met het oog op de impact hiervan op...

VanLoman Tax Lawyers breidt uit met twee counsels.

VanLoman breidt uit met de toetreding van Steven den Boer en Suzan van Mook als counsel bij VanLoman Tax Lawyers. Den Boer heeft zich gespecialiseerd...

Check je box 3-positie vóór 1 januari 2023!

Nicole Lennarts

Vanaf 1 januari 2023 gaat de overbruggingsregeling voor box 3 van start. De insteek van de nieuwe regeling is om voor de belastingheffing op sparen...

Historie UBO-register

Toine Quaedvlieg

Op grond van de vierde en vijfde anti-witwasrichtlijn hebben de EU-lidstaten een UBO-register moeten instellen. In dat register worden van juridische entiteiten de ‘uiteindelijk begunstigden’ (ultimate...

UBO Trustregister

Maiken Rooker

Per 1 november 2022 is het Nederlandse UBO-register voor trusts in werking getreden. Als gevolg hiervan moet de uiteindelijke belanghebbende (UBO) van een trust of...

Hoge Raad verduidelijkt “in wezen nieuwbouw” en bevestigt toepassing van nieuwbouw bij een monument

Maarten Prevoo

In een week tijd heeft de Hoge Raad in twee belangrijke arresten uitspraak gedaan over het criterium “in wezen nieuwbouw”. Dit is een belangrijk begrip...

Kabinet kondigt nieuwe massaal bezwaarprocedure voor “niet bezwaarmakers” box 3 aan

Nicole Lennarts

In het zogenoemde “Kerstavondarrest” heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de sinds 2017 geldende box 3 regeling van de inkomstenbelasting voor de jaren 2017 en...

VANLOMAN VERSTERKT TAX PRAKTIJK MET GABRIËL VAN GELDER

Gabriël van Gelder

Per 1 november 2022 treedt Gabriël van Gelder toe als partner bij VanLoman Tax Lawyers. Van Gelder is afkomstig van DLA Piper. Van Gelder is...

Voorjaarsnota 2022: lastenverhogingen voor vermogenden en bedrijven door fiscale maatregelen

Nicole Lennarts

Op 20 mei 2022 heeft minister van Financiën Kaag de Voorjaarsnota 2022 gepresenteerd. Uit deze Voorjaarsnota blijkt dat extra geld nodig is voor onder meer...

Plan belasting over werkelijk rendement en opties voor rechtsherstel box 3

Nicole Lennarts

In het zogenoemde “kerstavondarrest” heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de sinds 2017 geldende box 3 regeling van de inkomstenbelasting voor de jaren 2017 en...

Quick scan estate planning

Nicole Lennarts

Heeft u vermogen opgebouwd en wilt u dat het vermogen na uw overlijden goed terecht komt? Uw estate planning moet dan op orde zijn. Omdat...

Hoge Raad uitspraak zet box 3-heffing onder druk

Nicole Lennarts

Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de sinds 2017 geldende box 3 regeling van de inkomstenbelasting voor de jaren 2017 en...

Portaal Belastingdienst verandert

Maarten Prevoo

Vanaf 1 januari 2022 is het niet meer mogelijk om uw btw-aangifte in te dienen via het ‘oude portaal’ van de Belastingdienst en moet u...

Benut de eerste tariefschijf in de vennootschaps-belasting

Nicole Lennarts

Het huidige tarief in de vennootschapsbelasting bedraagt 15% tot een winst van EUR 245.000 en over het meerdere bedraagt het tarief 25%. Vanaf volgend jaar...

Benut de jaarlijkse vrijstelling in de schenkbelasting

Nicole Lennarts

Het is mogelijk om jaarlijks belastingvrij te schenken tot het maximale bedrag van de vrijstellingen in de schenkbelasting. In verband met COVID-19 zijn de vrijstellingen...

Richt een spaar-BV op

Nicole Lennarts

Indien u veel spaargeld of laag renderend vermogen in privé hebt, wordt dit jaarlijks belast in de inkomstenbelasting (box 3). Hierbij wordt een fictief rendement...

Bedrijfsopvolging wacht niet langer…

Nicole Lennarts

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) biedt ondernemers de mogelijkheid om hun onderneming onder bepaalde voorwaarden fiscaal vriendelijk over te dragen aan de volgende generatie. Deze fiscale faciliteit...

BOR in de Wet Inkomstenbelasting (aanmerkelijk belang, Box 2)

Nicole Lennarts

Zonder gebruik te maken van de BOR voor de Wet IB (BOR-IB) zou een schenking van aanmerkelijkbelangaandelen leiden tot een belaste vervreemding op het niveau...

BOR in de Successiewet (schenk- en erfbelasting)

Nicole Lennarts

Zonder gebruik te maken van de BOR voor de Successiewet (BOR-SW) is bij een schenking van aanmerkelijkbelangaandelen aan de beoogde bedrijfsopvolger schenkbelasting verschuldigd over de...

Familiestructuur

Nicole Lennarts

Wij krijgen vaak de vraag van onze cliënten hoe zo flexibel en fiscaal optimaal mogelijk vermogen over te dragen naar de volgende generatie. Zo’n overdracht...