Fiscale regelingen maken het mogelijk aanzienlijke belastingbesparingen te realiseren

WBSO

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerkzaamheden (WBSO) biedt ondernemingen een aanzienlijke korting op de af te dragen loonbelasting over het loon van werknemers, die S&O werkzaamheden ontplooien. Wij kunnen voor u beoordelen of innovatieve projecten in aanmerking komen voor de WBSO. Daarnaast is de WBSO vereist om de innovatie box te kunnen toepassen in Nederland. 

Innovatie box

De innovatie box biedt bedrijven mogelijkheden om winsten uit innovatie tegen een lager effectief vennootschapsbelastingtarief te belasten. Vaak wordt met de Belastingdienst afgestemd welk percentage van de winst de komende jaren in de innovatie box (en het daarbij behorende tarief voor dat jaar) mag worden belast, zodat voor meerdere jaren zekerheid bestaat over het te realiseren fiscale voordeel.

EIA, MIA en SDE++

De Energie Investeringsaftrek (EIA) en Milieu Investeringsaftrek (MIA) leveren uw onderneming een extra aftrek en eventueel een versnelde fiscale afschrijving op.  De Stimulering Duurzame Energie (SDE++) biedt subsidie voor de inzet van CO2-reducerende technieken. Deze regelingen kunnen bijvoorbeeld goed worden ingezet bij vastgoedontwikkeling of zonne-energie projecten.

Wij adviseren ondernemers op het moment dat zij een voornemen hebben tot investeren zodat de beschikbare regelingen optimaal kunnen worden benut en tevens het investeringstijdstip optimaal kan worden gekozen.

Wilt u meer weten over innovatie & duurzaamheid? Bel mij gerust via 06 2787 0332.