Fiscale regelingen maken het mogelijk aanzienlijke belastingbesparingen te realiseren

WBSO

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerkzaamheden (WBSO) biedt ondernemingen een aanzienlijke korting op de af te dragen loonbelasting over het loon van werknemers, die S&O werkzaamheden ontplooien. Wij kunnen voor u beoordelen of innovatieve projecten in aanmerking komen voor de WBSO. Daarnaast is de WBSO vereist om de innovatie box te kunnen toepassen in Nederland. 

Innovatiebox

De innovatiebox biedt bedrijven mogelijkheden om winsten uit innovatie tegen een lager effectief vennootschapsbelastingtarief te belasten. Vaak wordt met de Belastingdienst afgestemd welk percentage van de winst de komende jaren in de innovatie box (en het daarbij behorende tarief voor dat jaar) mag worden belast, zodat voor meerdere jaren zekerheid bestaat over het te realiseren fiscale voordeel.

EIA, MIA en SDE++

De Energie Investeringsaftrek (EIA) en Milieu Investeringsaftrek (MIA) leveren uw onderneming een extra aftrek en eventueel een versnelde fiscale afschrijving op.  De Stimulering Duurzame Energie (SDE++) biedt subsidie voor de inzet van CO2-reducerende technieken. Deze regelingen kunnen bijvoorbeeld goed worden ingezet bij vastgoedontwikkeling of zonne-energie projecten.

Wij adviseren ondernemers op het moment dat zij een voornemen hebben tot investeren zodat de beschikbare regelingen optimaal kunnen worden benut en tevens het investeringstijdstip optimaal kan worden gekozen.

Btw en overdrachtsbelasting

Naast de fiscale regelingen die belastingbesparingen op duurzame initiatieven mogelijk maken zien wij in de praktijk dat de btw en overdrachtsbelasting een belangrijke rol spelen bij het verkrijgen van grondposities door partijen die zich bezighouden met het ontwikkelen van zonne- of windparken of andere initiatieven op het gebied van duurzame energie.

De vastgoedspecialisten bij VanLoman werken samen met verschillende partijen die onder andere zonne- en windparken ontwikkelen, zij assisteren bij het in kaart brengen van de mogelijkheden op het gebied van btw en overdrachtsbelasting en het opstellen van de fiscale bepalingen in notariële aktes. Neem gerust contact op met een van onze vastgoedspecialisten voor al uw vragen met betrekking tot uw grondposities.

Wilt u meer weten over innovatie & duurzaamheid in het algemeen? Bel mij gerust via 06 2787 0332.