Quick scan estate planning

Heeft u vermogen opgebouwd en wilt u dat het vermogen na uw overlijden goed terecht komt? Uw estate planning moet dan op orde zijn. Omdat uw persoonlijke situatie en uw wensen kunnen veranderen is het belangrijk dat u uw estate planning ook periodiek op orde houdt.

Estate planning heeft alles te maken met de overdracht van vermogen naar de volgende generatie(s), waarbij zoveel mogelijk (fiscale) barrières worden weggehaald. De overdracht van vermogen kan plaatsvinden na een overlijden. Uw testament is daarvoor relevant. Maar ook tijdens leven kunt u vermogen al doorschuiven naar de volgende generatie(s) via schenken. Of en hoe u gehuwd bent, is hierbij eveneens een belangrijk thema. Verder bestaat de mogelijkheid dat u op enig moment zelf geen beslissingen meer kunt nemen op financieel en medisch vlak en dat rechterlijke inmenging noodzakelijk wordt. Via een levenstestament (=verzorgingsvolmacht) kunt u zelf de regie in handen houden door uw eigen vertrouwenspersoon aan te wijzen.

Bij estate planning worden al deze thema’s in onderlinge samenhang met elkaar beoordeeld.. Van belang is dat de samenhang tussen de verschillende onderwerpen (huwelijkse voorwaarden, testamenten, levenstestamenten en medische verklaringen) goed geregeld is en dus op elkaar zijn afgestemd.

Nadenken over estate planning is niet altijd gemakkelijk en ook worden de verschillende documenten vaak als ingewikkeld ervaren. Toch is belangrijk om tijdig te starten met estate planning ter voorkoming van onduidelijkheid bij nabestaanden en onnodig hoge erfbelasting. Bovendien geeft het u rust als u weet dat alles goed geregeld is. Door onze ruime ervaring op dit onderwerp zorgen wij er niet alleen voor dat zaken inhoudelijk goed geregeld zijn, maar nemen we u ook echt persoonlijk mee in het traject. Wij kunnen uw persoonlijke documenten beoordelen aan de hand van uw familierechtelijke situatie, financiële positie, wensen en doelstellingen. Ook als u nog geen persoonlijke documenten heeft opgesteld, kunnen wij u uiteraard adviseren ter zake van uw estate planning. Hierbij vinden wij het belangrijk om de verschillende documenten in begrijpelijke taal uit te leggen, zodat u zelf ook een goed gevoel heeft bij uw estate planning.

Quick scan estate planning

Wilt u een quick scan estate planning? Neem dan contact op met onze estate planners Nicole (nicole.lennarts@vanloman.com) of Laurens Lor (laurens.lor@vanloman.com)

Middel 1 Terug naar insights