In iedere transactie speelt de btw een belangrijke rol, terwijl hier bij de commerciële uitonderhandelingen van een transactie vaak pas laat over wordt nagedacht.

De afgelopen jaren zien we een verschuiving van de heffing van directe belastingen naar de heffing van indirecte belastingen. Bij indirecte belastingen kan vooral gedacht worden aan de omzetbelasting. De heffing van omzetbelasting raakt elke onderneming. In iedere denkbare transactie speelt de belasting toegevoegde waarde (btw) een belangrijke rol, terwijl hier bij de uitonderhandelingen van een transactie vaak pas later over wordt nagedacht. 

Van ondernemers wordt verwacht dat zij controle hebben over hun btw-positie. Hierbij moeten bovendien de snel opvolgende (inter-)nationale ontwikkelingen in wet- en regelgeving op de voet worden gevolgd en worden verankerd in bedrijfssystemen en -processen. De specialisten van VanLoman denken graag met u mee om problemen op het gebied van btw doelgericht op te lossen of te voorkomen en transacties zo optimaal mogelijk in te richten.

Een kleine greep uit onze dagelijkse advisering: 

  • Nationaal btw-advies
  • Internationale handelstransacties
  • M&A (due diligence en structurering)
  • Vastgoedtransacties (btw en overdrachtsbelasting) 
  • E-commerce; customer journey analyses, afstandsverkopen en EU brede compliance
  • Digitale dienstverlening en de gevolgen voor btw en digitax
  • Btw-aangifte en inrichten ERP systemen
  • Btw-trainingen

De specialisten van VanLoman hebben ruime ervaring met indirecte belastingen in de breedste zin van het woord. Wij adviseren onze cliënten niet alleen over btw, maar ook overdrachtsbelasting, assurantiebelasting, kansspelbelasting en afvalstoffenheffingen. Onze indirecte belasting specialisten hebben hun ervaring opgedaan bij gerenommeerde advieskantoren, de belastingdienst en in het bedrijfsleven.

Heeft u na het lezen hiervan nog vragen? Bel mij of een van mij teamleden via 020 760 4500.