Elke ondernemer, DGA, particuliere (vastgoed)belegger of privé persoon wordt vroeger of later geconfronteerd met inkomstenbelasting in Nederland. Ook in het buitenland wonende privé personen met bronnen van inkomen uit Nederland kunnen met Nederlands inkomstenbelasting worden geconfronteerd. 

Hoewel inkomstenbelasting op landelijk niveau een kleine inkomstenbron is, zorgt deze belasting bij veel particulieren en ondernemers voor hoofdbrekens. VanLoman heeft de expertise om u door deze regels te loodsen, zodat u zonder zorgen verder aan de slag kunt met zaken waar u goed in bent. 

Uiteraard kunnen wij bij VanLoman de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting (IB) voor u en uw partner verzorgen. Maar daarnaast hebben wij een schat aan ervaring over de manier waarop uw belastingdruk beïnvloed kan worden. Door kleine details kunnen bepaalde inkomensbronnen onverwacht in een andere “box” terechtkomen.

Hierbij kunt u onder andere denken aan advisering over de inmiddels complexe eigenwoningregeling [box 1], geld-/of kapitaalstromen tussen u en uw B.V. [box 2], optimalisatie van uw vermogenssamenstelling [box 3], danwel gebruikmaking van de diverse bedrijfsopvolgingsregelingen (BOR) bij schenken (bij leven) of overlijden [box 1 of 2].

Is deze informatie voor u een goede reden voor een eerste gesprek? Belt u mij vrijblijvend via 06 2787 0332.