BOR in de Successiewet (schenk- en erfbelasting)

Zonder gebruik te maken van de BOR voor de Successiewet (BOR-SW) is bij een schenking van aanmerkelijkbelangaandelen aan de beoogde bedrijfsopvolger schenkbelasting verschuldigd over de WEV van de aandelen. Ervan uitgaande dat de beoogde bedrijfsopvolger een zoon of dochter is, dan bedraagt de ouder-kind schenkvrijstelling 2021 € 6.604. Schenkingen met een waarde boven deze vrijstelling zijn belast tegen een tarief van 10% tot een bedrag van € 128.751 (2021) en tegen een tarief van 20% boven de € 128.751 (2021).

Met toepassing van de BOR-SW is het verkregen ondernemingsvermogen (tegen WEV) tot een bedrag van € 1.119.845 (2021) voor 100% vrijgesteld en is het surplus voor 83% vrijgesteld. Voor de verschuldigde belasting over het belaste deel (i.e. 17% van het surplus) kan gedurende 10 jaar rentedragend uitstel van betaling worden gekregen. 

De BOR ligt al enige tijd onder vuur bij de Belastingdienst en in de politiek. Onlangs heeft de staatssecretaris van Financiën aangegeven dat een aanpassing van de BOR een zaak is voor het nieuwe kabinet. Eind 2021 worden de uitkomsten verwacht van een evaluatie van de BOR. De verwachting is dat een nieuw kabinet naar aanleiding van deze evaluatie wijzigingen gaat voorstellen. Er is momenteel dus nog onzekerheid over de vorm en omvang waarin de BOR blijft bestaan. 

Indien u overweegt om uw familiebedrijf in de (nabije) toekomst over te dragen aan de volgende generatie, verdient het aanbeveling niet langer te wachten om dit in gang te zetten. Staan uw kinderen al op de loonlijst? Dit is namelijk één van de voorwaarden voor de BOR in de Wet inkomstenbelasting. Wij hebben reeds vele bedrijfsopvolgingen binnen families mogen begeleiden en helpen u hier graag bij. Neemt u gerust contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. 

Middel 1 Terug naar insights