BOR in de Wet Inkomstenbelasting (aanmerkelijk belang, Box 2)

Zonder gebruik te maken van de BOR voor de Wet IB (BOR-IB) zou een schenking van aanmerkelijkbelangaandelen leiden tot een belaste vervreemding op het niveau van de schenker in Box 2 van de inkomstenbelasting. In het jaar van schenking is dan inkomstenbelasting in Box 2 (tarief 2021: 26,9%) verschuldigd over de waarde in het economisch verkeer (WEV) van de overgedragen aandelen minus de oorspronkelijke verkrijgingsprijs. 

Met toepassing van de BOR-IB kan de verschuldigde inkomstenbelasting in Box 2 over de overgedragen aandelen (volledig) worden doorgeschoven naar de verkrijger voor zover de aandelen ondernemingsvermogen vertegenwoordigen. 

Middel 1 Terug naar insights