In de aangifte kunnen fiscale correcties als de deelnemingsvrijstelling, de innovatiebox en investeringsaftrek worden toegepast.

De vennootschapsbelasting is winstbelasting die wordt geheven van in Nederland gevestigde of naar Nederlands recht opgerichte rechtspersonen. De vennootschapsbelasting kent een aantal bekende elementen zoals de deelnemingsvrijstelling, de innovatiebox en de fiscale eenheid die al lange tijd in de vennootschapsbelasting verankerd liggen.

De laatste jaren is de vennootschapsbelasting steeds complexer geworden door de invoering van onder andere de generieke renteaftrekbeperking, de Nederlandse implementatie van ATAD 2 en de Controlled Foreign Company wetgeving. Bent u eigenaar van bijvoorbeeld een B.V. of N.V., dan kan VanLoman u helpen met de interpretatie en toepassing van vennootschapsbelasting.

VanLoman heeft een breed team aan specialisten die u kunnen bijstaan bij onder meer de toepassing van de deelnemings-vrijstelling, de (her)financiering van uw onderneming, het inrichten of herstructureren van de (houdster)structuur, het oprichten en implementeren van een private equity fonds, joint venture structuren en het voorbereiden en indienen van een verzoek aan de Belastingdienst omtrent de toepassing van de innovatiebox. Maar vooral zijn wij graag een sparringpartner, ongeacht het vraagstuk binnen de vennootschapsbelasting.

Daarnaast dient een B.V., N.V. of vaste inrichting in Nederland jaarlijks een aangifte vennootschapsbelasting te doen. Met onze zeer ervaren aangiftemedewerkers kan VanLoman assisteren bij het voorbereiden en indienen van de aangifte vennootschapsbelasting.

In de aangifte vennootschapsbelasting, eventueel namens een fiscale eenheid, kunnen fiscale correcties als de deelnemingsvrijstelling, de innovatiebox en investeringsaftrek worden toegepast. Daarnaast is VanLoman alert op documentatieverplichtingen die gelden binnen de vennootschapsbelasting, zoals het opstellen van een Master File dan wel Local File en de Country-by-Country Reporting.

Deze informatie kan voor u aanleiding zijn om met ons contact op te nemen. Belt u mij gerust op 06 5121 9669.