Benut de jaarlijkse vrijstelling in de schenkbelasting

Het is mogelijk om jaarlijks belastingvrij te schenken tot het maximale bedrag van de vrijstellingen in de schenkbelasting. In verband met COVID-19 zijn de vrijstellingen in de schenkbelasting dit jaar eenmalig met EUR 1.000 verhoogd. Voor schenkingen aan kinderen bedraagt de vrijstelling nu EUR 6.604 en voor schenkingen aan kleinkinderen en overige derden EUR 3.244. 

Voor kinderen tussen 18 en 40 jaar geldt een eenmalige verhoging van dit bedrag tot: EUR 26.881 (vrij te besteden), of EUR 55.996 indien het bedrag gebruikt wordt voor een studie; of EUR 105.302 indien het bedrag gebruikt wordt voor een eigen woning (deze vrijstelling geldt ook voor overige derden die aan de voorwaarden voldoen). Als het kind niet aan de voorwaarden voldoet, maar de partner wel, dan kan de schenking ook worden gedaan. Indien de schenking vóór 1 januari a.s. wordt gedaan, wordt het bedrag niet meegenomen bij de berekening van uw box-3 vermogen en bespaart u daarmee de verschuldigde box-3 belasting over dit vermogen. Ook het kind is geen box-3 belasting verschuldigd ervan uitgaande dat het geschonken bedrag voor één van de hiervoor genoemde doeleinden wordt gebruikt vóór 1 januari a.s. of het heffingsvrije vermogen in box 3 van EUR 50.000 (of EUR 100.00 met fiscaal partner) nog niet volledig wordt gebruikt.

Indien de schenking hoger is dan de vrijstelling, dient aangifte schenkbelasting te worden gedaan. Let op dat deze aangifte schenkbelasting binnen twee maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de schenking is gedaan dient te worden ingediend. Voor schenkingen in 2021 dient de aangifte schenkbelasting vóór 1 maart 2022 te zijn ingediend. 

Mocht u hierover vragen hebben, neemt u dan gerust vrijblijvend contact met ons op. 

Middel 1 Terug naar insights