Voorlopig geen ‘witte rook’ voor de VIDA.

VIDA staat voor ‘VAT in the Digital Age’ en is een wetsvoorstel dat op 8 december 2022 is gepubliceerd door de Europese Commissie. Het doel van VIDA is om de traditionele btw-wetgeving te wijzigen zodat het btw-stelsel beter overeenkomt met de steeds meer opkomende digitale economie. De VIDA moet het btw-stelsel toekomstbestendig maken en omhelst misschien wel de grootste wijzigingen van het btw-stelsel van de komende tijd.

Oorspronkelijk was het doel om de wijzigingen als gevolg van de VIDA geleidelijk te implementeren tussen de jaren 2024 en 2028. Eind 2023 werd bekend dat de implementatie van de VIDA met één jaar vertraagd was. Afgelopen dinsdag hebben landen gestemd over een verdere vertraagde invoer van de VIDA vanaf 2027 tot en met 2035.

De VIDA is gericht op drie onderwerpen, namelijk (1) digitale (real-time) rapportageverplichtingen, (2) actualisering van btw-regels voor de platform economie en (3) het mogelijk maken van één btw-registratie voor ondernemers die prestaties verrichten in verschillende EU-landen.

De digitale rapportageverplichtingen zorgden er initieel voor dat ondernemers verplicht zouden worden om digitale facturen uit te reiken in het geval van intra EU-transacties, bij B2B diensten, wanneer de verleggingsregeling van toepassing is, bij de levering van energie aan een btw-ondernemer en bij ketentransacties. Deze digitale facturen moeten voldoen aan Europese standaarden en moeten binnen twee dagen nadat de prestatie is verricht worden uitgereikt en binnen twee dagen na uitreiking gerapporteerd worden. Onder het gewijzigde voorstel waarover dinsdag 14 mei is gestemd werden deze termijnen gewijzigd. In het gewijzigde voorstel moet een digitale factuur binnen tien dagen na het verrichten van de prestatie worden uitgereikt en binnen vijf dagen na uitreiking worden gerapporteerd.

Als gevolg van de actualisering van de btw-regels voor de platformeconomie is het voorstel om een platformfictie in te stellen voor de kort durende verhuur van accommodatie en personenvervoer. Daarnaast wordt de informatieverplichting van platformen uitgebreid. Als gevolg van een platformfictie wordt een platform geacht de geleverde dienst zelf te ontvangen en vervolgens te leveren aan de afnemer. Hierdoor wordt het platform verantwoordelijk voor het innen en afdragen van btw. Estland heeft haar veto uitgesproken tegen het invoeren van een platformfictie voor kort durende verhuur van accommodatie en personenvervoer omdat dit naar haar mening tot een te hoge administratieve last zou leiden. Opgemerkt wordt dat op de andere punten wél overeenstemming is bereikt tussen de EU-lidstaten.

Als laatste punt van de VIDA wordt het mogelijk gemaakt voor ondernemers om één enkele btw-registratie aan te gaan. Ondernemers kunnen via deze btw-registratie alle btw aangeven en afdragen in de lidstaat van vestiging. Het doel van deze maatregel is om de administratieve lasten voor ondernemers te verminderen en te voorkomen dat ondernemers zich in meerdere lidstaten moeten registreren.

Op dit moment is tussen de lidstaten van de Europese Unie overeenstemming bereikt over de inhoud van de VIDA met betrekking tot de digitale rapportageverplichtingen en de enkele btw-registratie. De hoop bestaat dat tijdens de volgende Ecofin op 21 juni a.s. unanimiteit wordt bereikt over de gehele VIDA. Zodat begonnen kan worden met het opstellen van wetgeving en implementatie door overheden en bedrijven.

De wijzigingen als gevolg van de VIDA kunnen grote impact hebben op de inrichting van uw onderneming. Wij denken graag met u mee over welke stappen uw onderneming moet zetten om VIDA-proof te worden. Neem gerust contact met ons op bij vragen of voor een vrijblijvend gesprek. Houd ook onze website in de gaten voor alle verdere updates over de ontwikkelingen omtrent VIDA.

Middel 1 Terug naar insights