Bronnen melden dat coalitiepartijen vandaag een compromis hebben gesloten over de toekomst van de box 3-heffing. Het compromis zou inhouden dat verschillende soorten vermogen op verschillende manieren zullen worden belast. Het zal een mix worden van een vermogensaanwasbelasting en een vermogenswinstbelasting.

Hoge Raad verduidelijkt “in wezen nieuwbouw” en bevestigt toepassing van nieuwbouw bij een monument

In een week tijd heeft de Hoge Raad in twee belangrijke arresten uitspraak gedaan over het criterium “in wezen nieuwbouw”. Dit is een belangrijk begrip in de vastgoedmarkt die gaat over de vraag wanneer verbouwing / renovatiewerkzaamheden aan een pand zover gaan dat er voor de btw een nieuwe onroerende zaak ontstaat. Als zo’n nieuwe onroerende zaak door “in wezen nieuwbouw” ontstaat, dan is de levering ervan belast met btw en is de verkrijging vrijgesteld van overdrachtsbelasting.

Quick scan estate planning

Heeft u vermogen opgebouwd en wilt u dat het vermogen na uw overlijden goed terecht komt? Uw estate planning moet dan op orde zijn. Omdat uw persoonlijke situatie en uw wensen kunnen veranderen is het belangrijk dat u uw estate planning ook periodiek op orde houdt.

VanLoman heeft 10 fiscale eindejaarstips 2023 voor de DGA en zijn BV’s opgesteld. Met deze 10 fiscale eindejaarstips informeren wij de directeur-grootaandeelhouder (DGA) en zijn BV over de relevante fiscale wijzigingen 2024 en benoemen wij acties die nog vóór jaareinde 2023 genomen kunnen worden.

Welkom bij VanLoman.

Wij geven full service belastingadvies aan nationale en internationale ondernemingen en (vermogende) particulieren, op het gebied van vennootschaps­belasting, inkomstenbelasting, indirecte belastingen en loonbelasting. Daarnaast begeleiden wij onze cliënten met advies bij fusies & overnames, internationale transacties en structuren, werknemersparticipaties, aangiftes, transfer pricing en beleggingsfondsen. Ook voeren wij procedures voor cliënten in onze procespraktijk.

Snel, efficiënt en op maat.

Voor fiscale oplossingen en diensten kunt u  direct contact opnemen met ons kantoor via 020 760 4500.

E-Commerce

Sinds 1 juli 2021 zijn de btw-regels voor de e-commerce gewijzigd. De wijzigingen kunnen een grote impact hebben op uw onderneming en uw huidige bedrijfsprocessen.

Wij hebben een speciale pagina voor u ingericht met daarop de ins- en outs over de veranderende regels.

High net worth individuals

Het optimaal benutten van de fiscale regelgeving en het tijdig nemen van de juiste beslissing leidt tot een hoger netto rendement.