Hoge Raad: Afscheidsbonussen personeel verkochte deelneming aftrekbaar

De Hoge Raad heeft in een recent arrest geoordeeld dat afscheidsbonussen niet kwalificeren als niet-aftrekbare aan- en verkoopkosten van een deelneming, omdat het vereiste rechtstreeks oorzakelijk verband tussen deze kosten en de verkoop van de deelneming ontbreekt.

Nieuw kennisgroepstandpunt over toepassing samenloopvrijstelling overdrachtsbelasting bij verkrijging aandelen in een onroerende zaak rechtspersoon

Recent is door de Belastingdienst een nieuw kennisgroepstandpunt gepubliceerd over de toepassing van de samenloopvrijstelling voor de overdrachtsbelasting (ovb). De kennisgroep geeft aan dat zij van mening is dat de samenloopvrijstelling voor de ovb niet kan worden toegepast op de levering van aandelen in een onroerende zaakrechtspersoon (OZR) tot wiens bezittingen beperkte rechten op onroerende zaken behoren die nog niet in gebruik zijn genomen. In het artikel lichtten wij dit nader toe.

Update fiscale ontwikkelingen met betrekking tot vastgoed – Mei

Via deze weg willen wij u graag informeren over een aantal belangrijke (aankomende) wijzigingen in de fiscale wetgeving die impact hebben op vastgoed investeringen.

Welkom bij VanLoman.

Wij geven full service belastingadvies aan nationale en internationale ondernemingen en (vermogende) particulieren, op het gebied van vennootschaps­belasting, inkomstenbelasting, indirecte belastingen en loonbelasting. Daarnaast begeleiden wij onze cliënten met advies bij fusies & overnames, internationale transacties en structuren, werknemersparticipaties, aangiftes, transfer pricing en beleggingsfondsen. Ook voeren wij procedures voor cliënten in onze procespraktijk.

Snel, efficiënt en op maat.

Voor fiscale oplossingen en diensten kunt u  direct contact opnemen met ons kantoor via 020 760 4500.

Werknemers­participaties

In de ‘war-on-talent’ is het aanbieden van alleen een goed salaris niet meer voldoende. Participatie van werknemers is een investering in een duurzame relatie met de belangrijkste collega’s.

Vastgoed

Fiscale begeleiding bij het investeren in vastgoed is van essentieel belang om uw rendement te optimaliseren

Fusies & overnames

VanLoman’s track record: 50 succesvolle transacties in 2023, en een uitstekende samenwerking met private equity fondsen, advocatenkantoren en corporate finance partijen.