Fiscale optimalisatie is bij de keuze van een de fondsstructuur vaak leidend; dat geldt voor zowel private equity-, en vastgoedfondsen, als voor schuldfondsen en venture capital initiatieven.

Bij het opzetten van een fonds komt de fiscale positie van verschillende stakeholders samen; de investeerders, het management team en de assets waarin wordt geïnvesteerd. De juiste afweging van de verschillende belangen leidt uiteindelijk tot de meest efficiënte fondsstructuur. De structuur moet het mogelijk maken voor het fonds om zonder negatieve fiscale gevolgen investeringen te doen, investeringen gedurende een bepaalde periode aan te houden en uiteindelijk weer te verkopen en de opbrengst uit te keren aan de investeerders. Daarnaast spelen specifieke BTW aspecten in fondsstructuren.

VanLoman adviseert over de juiste fondsstructuur en maakt indien gewenst en mogelijk afspraken met de Belastingdienst over de fiscale aspecten van de fondsstructuur. Bijvoorbeeld over de werking en het toepassingsbereik van de lucratief belang regels op het belang dat het management in het fonds houdt. Voor beleggingsfondsen met een internationaal karakter begeleidt VanLoman regelmatig rulingtrajecten bij de Belastingdienst.

Na het identificeren van de juiste fondsstructuur, is van belang dat de fondsdocumentatie (PPM, Prospectus, Informatie Memorandum, Investeringsovereenkomst enz.) in overeenstemming is met de gekozen structuur. In overleg met advocaten en notarissen wordt deze documentatie gereed gemaakt voor marketing en onderhandeling met investeerders. Tijdens het werven van investeerders begeleidt VanLoman potentiele investeerders om de correcte investeringsstructuur op te zetten.

We treden ook regelmatig op voor investeerders die overwegen een belang te nemen in een fonds. We bekijken dan aan de hand van de fiscale positie van de investeerder hoe de investering in het fonds het beste vormgegeven kan worden.

Heeft u inmiddels meer vragen dan antwoorden? Belt u mij gerust via 06 5121 9669.