Als belegger bent u op zoek naar rendement. Dit rendement kan gunstig worden beïnvloed door fiscaal de juiste route te volgen. VanLoman adviseert over alle fiscale aspecten, die voor vermogende particulieren van belang zijn bij het nemen van investeringsbeslissingen. Het optimaal benutten van de fiscale regelgeving en het (tijdig) nemen van de juiste beslissing leidt tot minder belastingheffing en dus tot een hoger netto rendement.

Wij adviseren over de fiscale optimalisatie van vermogens voor een breed scala aan beleggers. VanLoman beschikt over diepgaande fiscale kennis. Wij zetten onze expertise in om te profiteren van de mogelijkheden die de fiscaliteit biedt en opkomende kansen die zich voordoen. Daarbij bieden wij maatoplossingen die tegemoetkomen aan specifieke beleggingsbehoeften.

Allocatie van vermogen

Het verschil tussen belastingheffing op zakelijk dan wel privé vermogen kan bij bepaalde beleggingen groot zijn. De allocatie van vermogen verdient daarom aandacht om een fiscaal optimale beslissing te nemen. Wij assisteren bij het maken van deze keuze en schetsen de alternatieven die beschikbaar zijn.

Privacy structuren

Met de toenemende mate van publiek toegankelijke informatie over (privé) vermogen denken wij met u mee om uw privacy te waarborgen. Wij implementeren met toestemming van de Belastingdienst verschillende soorten structuren om deze privacy te waarborgen. Uw optimale belastingpositie verliezen wij hierbij natuurlijk niet uit het oog.

Ondernemingsvermogen en privé bezit

Bij het adviseren over uw vermogen houden wij continue oog voor uw positie als ondernemer, de mogelijkheden van fiscaal vriendelijke bedrijfsopvolging en uw wensen ten aanzien van privé bezit. VanLoman adviseert op het snijvlak van onderneming en privé persoon.

Estate planning

Vermogen wordt vaak van generatie op generatie overgedragen. Successie-heffingen kunnen een grote impact hebben op de omvang van het vermogen. VanLoman adviseert over fiscaal vriendelijke manieren van vermogensoverdracht. Als uitgangspunt geldt hierbij dat de strategie beter vroeger dan later bepaald kan worden.

Relatie met de Belastingdienst

De Belastingdienst heeft gespecialiseerde teams die zich bezig houden met vermogende particulieren (Het ZVP team, Zeer Vermogende Particulieren). VanLoman onderhandelt en stemt zaken met deze afdeling af om zekerheid te krijgen over uw fiscale positie.

Filantropie

Bij het adviseren over uw vermogen houden wij ook oog voor de fiscaal optimale inrichting van het gewenst nalaten of schenken van (een deel) van uw vermogen aan goede doelen of goede doelen in eigen beheer.

Immigratie en emigratie

De wereldwijde mobiliteit vergt ook aandacht voor de fiscale woonplaats. In dat verband begeleiden wij cliënten bij de Nederlandse fiscale aspecten van eventuele emigraties en immigraties.