Benut de eerste tariefschijf in de vennootschaps-belasting

Het huidige tarief in de vennootschapsbelasting bedraagt 15% tot een winst van EUR 245.000 en over het meerdere bedraagt het tarief 25%. Vanaf volgend jaar wordt de eerste tariefschijf verlengd naar EUR 395.000. Daarnaast wordt het vpb-tarief van de tweede tariefschijf waarschijnlijk verhoogd naar 25,8%. 

In de vennootschapsbelasting is het onder voorwaarden mogelijk om meerdere Bv’s in een fiscale eenheid te voegen teneinde onderlinge winsten en verliezen te kunnen verrekenen. De fiscale eenheid wordt als één belastingplichtige gezien. Het is dan ongeacht het aantal vennootschappen in de fiscale eenheid slechts één keer mogelijk om te profiteren van de eerste tariefschijf. 

Gegeven het verschil tussen het tarief van de eerste schijf en de tweede schijf, kan het ontvoegen van een winstgevende vennootschap uit een fiscale eenheid potentieel een jaarlijks voordeel opleveren van EUR 42.660. 

Het is dan ook aan te raden om bij een fiscale eenheid te beoordelen of het wenselijk is om deze (deels) te verbreken. Aandachtspunt hierbij is of er eventuele vermogensverschuivingen tussen de Bv’s in de fiscale eenheid hebben plaatsgevonden in de afgelopen zes jaar. Indien de fiscale eenheid per 1 januari a.s. (deels) dient te worden beëindigd, dan dient het verzoek hiertoe vóór 1 januari a.s. door de Belastingdienst te zijn ontvangen. 

Daarnaast kan het gelet op het maximaal jaarlijks te behalen voordeel van EUR 42.660 ook zinvol zijn te beoordelen in hoeverre het mogelijk is om winstgevende activiteiten af te splitsen naar een aparte vennootschap. Een afsplitsing is onder voorwaarden mogelijk zonder heffing van vennootschapsbelasting. 

Mocht u hierover vragen hebben, neemt u dan gerust vrijblijvend contact met ons op. 

Middel 1 Terug naar insights