In de ‘war-on-talent’ is het aanbieden van alleen een goed salaris niet meer voldoende.

Een werknemersparticipatie is een financiële participatie van werknemers in de onderneming. Het wordt ook wel personeelsparticipatie of managementparticipatie genoemd. Met een werknemersparticipatie kunnen ondernemingen personeel motiveren en binden door werknemers financieel te laten delen in de groei van uw onderneming. 

Alignment of interest, ofwel het laten samenlopen van de belangen van de aandeelhouders, het bestuur van de onderneming en de werknemers, is van groot belang voor een succesvolle onderneming. Als werknemers en/of management aandelen in de onderneming houden, zijn zowel de aandeelhouders als de werknemers en/of managers gebaat bij een hogere waarde van de onderneming. Immers, meer waarde betekent over het algemeen meer voordeel/cash-in. 

Werknemersparticipaties zijn heel belangrijk om key-werknemers en het management van een onderneming te behouden. Een bepaalde groeistrategie of lange termijn plan vraagt om commitment en loyaliteit van de juiste mensen. Met een werknemersparticipatie is het mogelijk om echte betrokkenheid en binding met een onderneming te creëren: werknemers voelen zich mede-eigenaar van de onderneming. Loyaliteit moet uiteindelijk worden beloond en dat is mogelijk met een goed doordacht werknemersparticipatieplan. 

Een andere belangrijke reden voor werknemersparticipatie is het binden van werknemers aan de onderneming. De ‘war-on-talent’ zorgt ervoor dat het aanbieden van alleen een salaris niet meer voldoende is om getalenteerd personeel aan te trekken. Dat geldt al helemaal voor de millennium-generatie: millenials willen het gevoel hebben mee te kunnen groeien met een onderneming, onder meer door in het bedrijf te participeren. Talent behouden is voor veel ondernemingen ontzettend belangrijk. 

Werknemers- of management-participaties zijn er in veel verschillende vormen en maten. De meest simpele vorm van een werknemersparticipatie is een jaarlijkse discretionaire bonus en de meest vergaande het verkrijgen van aandelen met stemrecht. In dit laatste scenario zullen werknemers ook partij worden bij een aandeelhouders­overeenkomst gesloten tussen de andere aandeelhouders in de betreffende vennootschap. In sommige gevallen zal dan ook een aandeelhoudersovereenkomst moeten worden opgesteld. De meest bekende vormen van participatie door werknemers zijn door middel van aandelen, opties op aandelen, gecertificeerde aandelen (certificaten van aandelen), stock appreciation rights (SARs) dan wel een bonusregeling in de vorm van cash (Short Term Incentive of Long Term Incentive Plan).

Voorbeelden zijn het gratis of tegen gunstige voorwaarden toekennen van aandelen in de onderneming (zoals restricted stock units (RSUs) en employee share purchase plans (ESPPs)), het bieden van optieplannen of het toekennen van winstbewijzen in plaats van aandelen. Met deze vormen van participatie worden niet alleen werknemers en managers gemotiveerd, maar ook de directe loonkosten gematigd.

Samenvattend leiden werknemersparticipaties niet direct tot hogere loonkosten voor de vennootschap, maar bieden ze werknemers wel een financiële stimulans en afstemming van de belangen in de onderneming, zelfs in tijd van deze Covid-19 crisis.

VanLoman is de one-stop-shop voor advies over werknemersparticipaties en de implementatie daarvan binnen uw bedrijf. VanLoman implementeert werknemersparticipaties van A tot Z. Wij zijn uw aanspreekpunt van ontwerp tot en met de implementatie van werknemersparticipaties.

VanLoman werkt met een vaste kring van arbeidsrechtadvocaten, notarissen, corporate finance adviseurs en brokers, die u dus niet apart hoeft in te schakelen. Met onze vertrouwde adviseurs zorgt VanLoman dat de participatie van uw werknemers, managers en/of directeuren vanuit een administratief, arbeidsrechtelijk, notarieel en fiscaal perspectief op de juiste wijze wordt geïmplementeerd. VanLoman werkt met een vastomlijnd stappenplan en een vaste prijs, zodat u achteraf niet voor vervelende verrassingen komt te staan.

Wij kunnen een online presentatie verzorgen, waarin alle keuzes over werknemersparticipaties overzichtelijk op een rij worden gezet. Wij helpen u en uw onderneming de juiste keuzes te maken en zorgen voor een gedegen implementatie.

Wilt u meer weten over werknemersparticipaties? Belt u mij gerust via 06 8320 9914.

Marc Oostenbroek is partner bij VanLoman en heeft ruime ervaring met het opzetten van werknemersparticipaties voor zowel binnenlandse- als buitenlandse bedrijven. Marc is buitenpromovendus aan de Vrije Universiteit Amsterdam op het gebied van managementparticipaties en het lucratief belang regime. Zijn promotie heeft als werktitel: “De nationale en internationale fiscale aspecten van het lucratief belang regime”. Marc is gespecialiseerd in de fiscale aspecten van fusies en overnames, de structurering van fondsen en het opzetten van managementparticipaties. Marc heeft ruime ervaring en adviseert cliënten veelvuldig werknemersparticipaties, aandelenplannen, Long Term Incentive Plans en zogenaamde lucratief belang participaties (carried interest structuren).

Team werknemersparticipaties

Bekijk het hele team Middel 1