In de ‘war-on-talent’ is het aanbieden van alleen een goed salaris niet meer voldoende.

Participatiestructuren zijn een veelvoorkomende beloningsvorm voor werknemers, ongeacht de fase waarin de onderneming zich bevindt. Van start-ups en scale-ups tot beursgenoteerde ondernemingen, participatiestructuren worden overal geïmplementeerd. Daarnaast kunnen participatiestructuren ook in  verschillende lagen van de onderneming worden gestructureerd. Zo is het mogelijk om een participatie alleen te structureren voor het management en key-werknemers, voor het gehele personeelsbestand van de onderneming of een combinatie van de twee waarbij er verschillen bestaan tussen de beide participatiestructuren.

Het structureren van een participatiestructuur heeft verschillende voordelen. Allereerst biedt ondernemingen een efficiënte manier om werknemers aan zich te binden en behouden, wat tegenwoordig van groot belang is in de huidige schaarste op de arbeidsmarkt. In bepaalde gevallen wordt een bepaalde commitment gevraagd van de werknemers, bevoorbeeld in de vorm van een investering, wat verdere binding met de onderneming creëert. Hiermee kan men de belangen van de aandeelhouders, het bestuur van de onderneming en de werknemers laten samenlopen (alignment of interest). Tot slot motiveert het werknemers om mee te werken aan de doelstellingen van onderneming, aangezien zij hier ook (financieel) kunnen profiteren.

Een belangrijke reden dat participatiestructuren aan populariteit hebben gewonnen de afgelopen jaren, is dat het een goede manier blijkt te zijn om werknemers aan te trekken en te behouden in deze krappe arbeidsmarkt. De ‘war-on-talent’ zorgt ervoor dat het aanbieden van alleen een salaris niet meer voldoende is om getalenteerd personeel aan te trekken. Dat geldt al helemaal voor de millennium-generatie: millenials willen het gevoel hebben mee te kunnen groeien met een onderneming, onder meer door in het bedrijf te participeren.

Werknemers- of management-participaties zijn er in veel verschillende vormen, zoals een aandelenparticipatie (met of zonder stemrecht), aandelenopties, een jaarlijkse (distrectionaire) bonus of stock appreciation rights.

De verschillende participatiestructuren hebben ieder voor- en nadelen en variëren van complexiteit in implementatie. Daarnaast verschillen de fiscale aspecten voor de onderneming en de werknemers per participatiestructuur. Een jaarlijkse (discretionaire) bonus is bijvoorbeeld relatief eenvoudig op te stellen, maar de bonus kwalificeert als loon en is daarmee minder gunstige belast dan dividenden of vervreemdingswinsten die een werknemer ontvang op aandelen. Aan de andere kant is een aandelenparticipatie vaak complexer om te implementeren. In de praktijk wordt voor het management vaak wel een aandelenparticipatie gestructureerd, aangezien de wens bestaat dat de managers een investering in de onderneming doen.

Bij een aandelenparticipatie hebben werknemers en managers in principe naast een winstrecht ook stemrecht. Als het niet wenselijk is dat zij stemrecht hebben dan wel mee participeren op de aandeelhoudersvergardering, dan kunnen de aandelen worden gecertificeerd door een stichting administratiekantoor. De participanten ontvangen certificaten van aandelen en houden daarmee de volledige economische eigendom van de onderliggende aandelen. Zij hebben echter geen stemrecht en kunnen niet participeren in de aandeelhoudersvergadering. In de praktijk wordt vaak gewerkt met een stichting administratiekantoor in participatiestructuren.

Samenvattend bieden participatiestructuren een goede manier om goede werknemers aan te trekken en te behouden, zonder dat dit direct to hogere loonkosten leidt. Het is van belang dat de participatiestructuren goed worden gestructureerd en aansluiten bij de behoefte van de aandeelhouders, onderneming en werknemers.

VanLoman is de one-stop-shop voor advies over werknemersparticipaties en de implementatie daarvan binnen uw bedrijf. VanLoman implementeert werknemersparticipaties van A tot Z. Wij zijn uw aanspreekpunt van ontwerp tot en met de implementatie van werknemersparticipaties.

VanLoman werkt met een vaste kring van arbeidsrechtadvocaten, notarissen, corporate finance adviseurs en brokers, die u dus niet apart hoeft in te schakelen. Met onze vertrouwde adviseurs zorgt VanLoman dat de participatie van uw werknemers, managers en/of directeuren vanuit een administratief, arbeidsrechtelijk, notarieel en fiscaal perspectief op de juiste wijze wordt geïmplementeerd. VanLoman werkt met een vastomlijnd stappenplan en een vaste prijs, zodat u achteraf niet voor vervelende verrassingen komt te staan.

Wij kunnen een online presentatie verzorgen, waarin alle keuzes over werknemersparticipaties overzichtelijk op een rij worden gezet. Wij helpen u en uw onderneming de juiste keuzes te maken en zorgen voor een gedegen implementatie.

Wilt u meer weten over werknemersparticipaties? Belt u mij gerust via 06 8320 9914.

Marc Oostenbroek is partner bij VanLoman en heeft ruime ervaring met het opzetten van werknemersparticipaties voor zowel binnenlandse- als buitenlandse bedrijven. Marc is buitenpromovendus aan de Vrije Universiteit Amsterdam op het gebied van managementparticipaties en het lucratief belang regime. Zijn promotie heeft als werktitel: “De nationale en internationale fiscale aspecten van het lucratief belang regime”. Marc is gespecialiseerd in de fiscale aspecten van fusies en overnames, de structurering van fondsen en het opzetten van managementparticipaties. Marc heeft ruime ervaring en adviseert cliënten veelvuldig werknemersparticipaties, aandelenplannen, Long Term Incentive Plans en zogenaamde lucratief belang participaties (carried interest structuren).