Assistentie bij het navigeren door de ingewikkelde wereld van belastingaangiftes. De compliance specialisten van VanLoman staan in nauw contact met de fiscale adviseurs, zodat we ervoor zorgen dat onze adviezen op een juiste manier als sluitstuk in de belastingaangiften terecht komen. 

Bij de voorbereiding en indiening van aangiften hanteren wij altijd het “four-eyes principle”. Wij bieden compliance-diensten aan voor alle belastingen waarmee een rechtspersoon of natuurlijke persoon te maken kan krijgen in Nederland, waaronder:

 • Vennootschapsbelasting
 • Inkomstenbelasting
 • Loonbelasting
 • Salarisadministratie
 • Btw-aangiften
 • Dividendbelasting
 • CBC notificaties
 • CRS reporting
 • MOSS-aangiften (Mini One Stop Shop) voor digitale diensten in de EU
 • OSS-aangiften (One Stop Shop) voor diensten en leveringen aan particulieren in de EU
 • I-OSS aangiften voor invoerleveringen door of namens platforms.

Deze informatie kan voor u aanleiding zijn om met ons contact op te nemen. Belt u mij gerust op 06 2787 0332.