Familiestructuur

Wij krijgen vaak de vraag van onze cliënten hoe zo flexibel en fiscaal optimaal mogelijk vermogen over te dragen naar de volgende generatie. Zo’n overdracht vereist maatwerk en de wijze waarop de overdracht het beste kan worden vormgegeven is sterk afhankelijk van uw wensen en van uw feitelijke situatie. Een veel gebruikte wijze van overdracht is de oprichting van een familiefonds. Een familiefonds is een beleggingsfonds dat door (groot)ouders wordt opgericht voor de (klein)kinderen. De (groot)ouders dragen bijvoorbeeld een effectenportefeuille of onroerend goed over aan het familiefonds tegen uitgifte van participaties, die niet vrij overdraagbaar zijn. De (groot)ouders schenken vervolgens jaarlijks de participaties aan hun (klein)kinderen. Ook is het mogelijk om Bv’s voor de (klein)kinderen op te richten en de aandelen ten titel van administratie te leveren aan een Stichting Administratiekantoor met als bestuurder de (groot)ouders, tegen uitreiking van certificaten aan de (klein)kinderen. Hierbij is het belangrijk om de certificaten onder zodanige voorwaarden te schenken dat het vermogen binnen de familie blijft. 

Het voordeel van dergelijke structuren is dat toekomstige erfbelasting wordt bespaard door tijdens het leven vermogen te schenken tegen het 10% tarief waar bij overlijden het 20% tarief van toepassing zou zijn. Ook toekomstige waardestijgingen van het geschonken vermogen komen onbelast bij de (klein)kinderen terecht. Daarnaast behouden de (groot)ouders de zeggenschap over het familievermogen en krijgen (klein)kinderen alleen het economisch eigendom en dus niet de zeggenschap over het vermogen. 

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw familie en wensen? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op of kom een kop koffie drinken bij ons op kantoor. 

Middel 1 Terug naar insights