Bedrijfsopvolging wacht niet langer…

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) biedt ondernemers de mogelijkheid om hun onderneming onder bepaalde voorwaarden fiscaal vriendelijk over te dragen aan de volgende generatie. Deze fiscale faciliteit is bedoeld voor reële bedrijfsoverdrachten en zorgt ervoor dat de belastingheffing bij overdracht geen belemmering vormt voor de continuïteit van een onderneming.  De huidige BOR is ruimhartig en kan van toepassing zijn bij een overgang van vennootschappelijk (ondernemings-)vermogen in geval van overlijden, maar biedt ondernemers ook mogelijkheden om fiscaal vriendelijk (een deel van) het vennootschappelijk (ondernemings-)vermogen te schenken aan de beoogde bedrijfsopvolger. De BOR bestaat uit verschillende faciliteiten, welke onder voorwaarden op verzoek door de Belastingdienst worden verleend. 

Middel 1 Terug naar insights