Focus op de fiscale optimalisatie en het signaleren van eventuele risico’s

VanLoman heeft zowel nationaal als internationaal specialistische expertise in huis op het gebied van loonheffingen. U kunt bij ons terecht voor fiscaal advies over de loonheffingen, maar ook voor het verzorgen van de loonadministratie. 

Werkgevers willen medewerkers vaak zo fiscaal optimaal belonen, waardoor personeelskosten verminderen of juist de netto-beloning voor medewerkers hoger uitvalt. Naast fiscale optimalisatie is het van belang om eventuele risico’s ten aanzien van de loonheffingen tijdig op te merken en voor zover mogelijk te mitigeren.

Ook bij grensoverschrijdende arbeid of uitzendingen binnen concern kunnen wij u van dienst zijn. Wij beoordelen onder meer of een salary split zinvol is, in welk land een werknemer sociaal verzekerd is of verzorgen de aanvraag van een 30%-regeling. Daarnaast werken wij met gerenommeerde advocatenkantoren samen om ondersteuning te bieden bij werkvergunningstrajecten, het opstellen van arbeidscontracten en de onboarding van nieuwe werknemers.

Voorbeelden van advisering

 • Werknemersparticipaties
 • Beloningspakketten (WKR)
 • Salary splits
 • (Internationale) detachering
 • 30%-regeling
 • DGA’s / management BV’s
 • ZZP’ers (WDBA)
 • Auto van de zaak
 • Sociale zekerheid (A1-verklaring)
 • Pensioen
 • Ontslagvergoedingen
 • Excessieve vertrekvergoedingen
 • Regeling Vervroegd Uittreden
 • Inleners- en ketenaansprakelijkheid
 • Fiscale bezwaar- en beroepsprocedures

Heeft u meer informatie nodig over loonbelasting? Neemt u dan gerust contact met ons op via 06 8320 9914.