De roep om wereldwijde transparantie heeft gevolgen voor de belastingpositie van uw onderneming.

Het handelen onder niet-zakelijke voorwaarden binnen hetzelfde concern opent de mogelijkheid om belastbare winsten bij die concernonderdelen neer te laten slaan, waar deze winsten niet of laag belast worden, bijvoorbeeld bij een lichaam met compensabele verliezen of bij een lichaam dat is gevestigd in een land met een lagere effectieve belastingdruk. Met name door het zogenaamde BEPS project van de OECD is transfer pricing voor internationaal opererende bedrijven steeds belangrijker.

De Nederlandse wet schrijft daarom voor dat de winsten van belastingplichtigen uit rechtsverhoudingen met gelieerde partijen worden berekend op een zakelijke grondslag. Deze zakelijke grondslag staat bekend als het zogenoemde at arm’s length-beginsel: de voorwaarden tussen gelieerde partijen moeten gelijk zijn aan de voorwaarden welke onafhankelijke partijen overeen zouden zijn gekomen bij vergelijkbare transacties onder vergelijkbare omstandigheden. 

Wij kunnen u helpen met de onderbouwing van de verrekenprijzen. Indien u vooraf zekerheid wenst te hebben over de te hanteren verrekenprijzen, dan kan VanLoman dit proces met de belastingdienst begeleiden. Ook kunnen wij assisteren als de Belastingdienst de gehanteerde verrekenprijzen niet wil accepteren. 

Is deze informatie voor u een goede reden voor een eerste gesprek? Belt u mij vrijblijvend via 06 2903 1814.