Procederen is helaas soms nodig om een geschil met de Belastingdienst te beslechten

De praktijk leert dat bezwaar- en beroepsprocedures dan wel andere conflictsituaties met de Belastingdienst niet altijd te voorkomen zijn. Procederen is geen doel op zich, maar helaas soms wel nodig om een geschil met de Belastingdienst te kunnen beslechten als er geen oplossing buiten rechte is (zoals in de vorm van een schikking of vaststellings­overeenkomst). Wij bieden kennis, steun en advies om u te helpen bij het beschermen van uw rechten en het navigeren in fiscale geschillen.

Fiscale procedures kunnen gaan over uiteenlopende onderwerpen: verschil van inzicht met de Belastingdienst over de fiscale kwalificatie van items in uw aangifte, de hoogte van een belastingaanslag of een opgelegde boete, een informatiebeschikking of de weigering van de Belastingdienst om inzage in het volledige dossier te verschaffen.

Procederen is net als schaken: je moet de beste strategie bepalen, maar wel de mogelijke valkuilen onderkennen van elke zet. Wij hebben de benodigde kennis en ervaring om uw dossier te beoordelen in het kader van een boekenonderzoek, een bezwaar- of beroepsprocedure. De experts van VanLoman hebben ruime ervaring met procedures tegen de Belastingdienst. Wij behartigen uw belangen op het scherpst van de snede en gaan voor het best resultaat voor u. 

Heeft u na het lezen hiervan nog vragen of een concreet verzoek aan ons? Belt u mij gerust op 06 8320 9914.