Welkom op de e-commerce­pagina van VanLoman

Wij geven full service btw-advies aan nationale en internationale ondernemingen actief in de e-commerce. Per 1 juli 2021 zullen de nieuwe btw-regels voor de e-commerce inwerking treden

Ons team staat graag voor u klaar om u te adviseren over de btw-regels voor e-commerce en de impact hiervan op uw onderneming.

Meer weten? Kijk hieronder naar een overzicht van de belangrijkste wijzigingen per onderwerp of download hier onze whitepaper.

Voor overige vragen over e-commerce kunt u  altijd direct contact opnemen met ons kantoor via 020 760 4500.

Sinds 1 juli: Nieuwe btw regels voor e-commerce

Sinds 1 juli 2021 zijn de btw-regels voor de e-commerce gewijzigd. Het doel van deze wijzigingen is om de huidige btw-regels voor e-commerce te moderniseren en de bijbehorende administratie te vereenvoudigen. Deze wijzigingen zien alleen op verkopen aan consumenten/ niet-btw-ondernemers (B2C). De regels voor B2B diensten en leveringen (aan andere btw-ondernemers) zullen niet veranderen. De wijzigingen kunnen een grote impact hebben op uw onderneming en uw huidige bedrijfsprocessen.

VanLoman helpt u graag bij het inventariseren van de gevolgen voor u als ondernemer. Daarnaast vervullen wij graag de rol van sparringpartner om samen met u na te denken over een juiste inrichting van uw btw-administratie vanaf 1 juli 2021.

Vervallen van de drempels voor afstandsverkopen

Een ondernemer is btw verschuldigd in het land waar de consument het verkochte product gebruikt.

Ter voorkoming van verplichte btw-registratie in meerdere EU-landen door een ondernemer kent het huidige btw-stelsel een drempel voor afstandsverkopen (verkopen aan consumenten in andere EU-landen). Wanneer de waarde van de verkopen in een land onder de drempel blijft, mag de ondernemer btw afdragen in het land waar vandaan de goederen worden verzonden.

Per 1 juli 2021 vervalt de drempel voor de afstandsverkopen. Hierdoor is de ondernemer btw verschuldigd in het EU-land waar de verkochte producten of digitale diensten worden gebruikt.

Afschaffen van btw-vrijstelling voor kleine zendingen

De vrijstelling voor de invoer van kleine zendingen zal per 1 juli 2021 vervallen. Hierdoor is vanaf 1 juli ook bij de invoer van goederen met een lage waarde door consumenten altijd btw verschuldigd.

Platform­aansprakelijkheid

Digitale platforms die ondernemers de mogelijkheid bieden om via hun website producten te verkopen aan consumenten, worden in bepaalde gevallen aansprakelijkheid voor de afdracht van btw op verkopen door de aangesloten ondernemers.

Dit heeft tot gevolg dat het digitale platform bij de verkoop de btw in rekening brengt aan de consument, terwijl de ondernemer de producten rechtstreeks aan de consument levert.

Aangifte via de One Stop Shop

Per 1 juli 2021 is een ondernemer bijna altijd btw verschuldigd in het EU-land waar de consument de gekochte producten ontvangt. Om te voorkomen dat een ondernemer zich in ieder land waaraan hij afstandsverkopen doet moet registreren voor btw doeleinden, is het vanaf 1 juli 2021 mogelijk om één aangifte in te dienen via de One Stop Shop (OSS).

Via de OSS-aangifte, geeft een ondernemer de btw die hij in verschillende landen verschuldigd is aan in het EU-land waar hij gevestigd is. Het land van vestiging draagt de ontvangen btw vervolgens af aan de lidstaten die hier recht op hebben.

Invoerregeling (Import One Stop Shop)

Naast de One Stop Shop, komt er een separate regeling voor geïmporteerde goederen met intrinsieke waarde van maximaal€ 150, de invoerregeling. De invoerregeling kent een separate melding via de Import One Stop Shop (I-OSS)

Als gebruik wordt gemaakt van de Invoerregeling is de invoer van goederen in de EU vrijgesteld van btw. Alleen over de levering aan de consument is btw verschuldigd in het land waar de goederen worden gebruikt/ uiteindelijk aankomen.

Regeling voor post- en koeriersbedrijven

Een ondernemer is niet verplicht gebruik te maken van de invoerregeling. Als geen gebruik wordt gemaakt van de invoerregeling, is op het moment van invoer...