Sinds 1 juli: Nieuwe btw regels voor e-commerce

Het btw-stelsel is in alle lidstaten van de EU, gebaseerd op dezelfde uitgangspunten. Het doel van een btw is om de consumptie van consumenten te belasten. De ondernemer is hierbij degene die de belasting van de consument int en afdraagt. Btw is daarom als uitgangspunt verschuldigd in het EU-land waar de consument de goederen gebruikt.

Iedere ondernemer heeft in bepaalde mate te maken met btw. Per verkoop draagt een ondernemer een gedeelte van zijn omzet af aan de belastingdienst in de vorm van btw.   

Vroeger deden consumenten hun boodschappen en aankopen vooral lokaal. Door de digitalisering van de samenleving worden steeds meer aankopen online gedaan. Hierbij is het vaak ook zo dat een consument een product koopt van een ondernemer die in een andere lidstaat is gevestigd. De ondernemer wordt hierdoor verplicht om na te gaan in welk land hij btw moet voldoen.

Daarnaast neemt ook de invoer van producten door consumenten uit derde-landen (landen buiten de EU) sterk toe en worden er meer digitale diensten verricht aan consumenten in verschillende lidstaten.

De huidige btw-regels voor e-commerce zijn ingewikkeld en sluiten niet langer aan bij de steeds verder digitaliserende samenleving en vervaging van grenzen binnen de retail omgeving.  Vandaar dat de btw regels per 1 juli 2021 wijzigen. De wijzigingen zien alleen op verkopen aan consumenten (B2C). De regels voor B2B verkopen blijven in stand.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

Voor meer informatie over deze onderwerpen, klikt u op de bovengenoemde onderwerpen of download hier onze whitepaper.

Voor overige vragen kunt u altijd direct contact opnemen met ons kantoor via 020 760 4500.