Afschaffen van btw-vrijstelling voor kleine zendingen

De invoer van goederen door/ voor rekening van consumenten met een waarde tot en met € 22 is tot 1 juli 2021 vrijgesteld van btw. Consumenten kunnen op dit moment eenvoudig goederen bestellen uit een derde land (b.v. China). Als zij deze goederen invoeren en de waarde van deze goederen is € 22 of minder, dan is er geen btw verschuldigd bij de invoer.

De btw-vrijstelling voor kleine zendingen leidt op dit moment tot concurrentieverstoring tussen EU ondernemers en niet EU ondernemers. De laatste groep hoeft geen btw in rekening te brengen en kan haar producten daarom goedkoper aanbieden aan consumenten. Daarnaast loopt de EU door deze vrijstelling een aanzienlijk bedrag aan belastinginkomsten mis. Door afschaffing van deze vrijstelling hoopt de EU de concurrentieverstoring tegen te gaan en meer belastinginkomsten te genereren. 

Het vervallen van de vrijstelling kan ertoe leiden dat een consument bij het ontvangen van de goederen verrast wordt met verschuldigde btw. Om dit te voorkomen kunnen ondernemers per 1 juli 2021 gebruik maken van de invoerregeling, ook wel bekend als de Import One Stop Shop (I-OSS).

De werking van de I-OSS is hier Introductie van de invoerregeling (Import One Stop Shop) nader toegelicht.

De douanewetgeving verandert niet per 1 juli 2021. Hierdoor blijft de invoer van goederen met een waarde tot en met € 150 vrijgesteld van invoerrechten.

Meer informatie? download hier onze whitepaper.

Voor overige vragen kunt u altijd direct contact opnemen met ons kantoor.