Vervallen van de drempels voor afstandsverkopen

De huidige drempel voor afstandsverkopen geldt per EU-land. Lidstaten zijn vrij om zelf de hoogte van de drempel vast te stellen. De drempel schommelt daarom tussen € 35.000 en € 100.000.

Als de drempel die geldt in een EU-land in een kalenderjaar wordt overschreden is de ondernemer verplicht tot btw-registratie en betaling van btw in dat land. Een ondernemer is op dit moment niet verplicht om gebruik te maken van de drempels per lidstaat en kan er altijd voor kiezen om btw af te dragen en te betalen in het land waar de goederen door de consument worden ontvangen / het land van gebruik.

De verschillende drempels voor afstandsverkopen leiden ertoe dat ondernemers per EU-land moeten monitoren of de drempel in een bepaald land wordt overschreden en btw-registratie en afdracht vereist is. Dit brengt hoge administratieve lasten met zich mee. Daarnaast constateren ondernemers vaak te laat dat de drempel is overschreden waardoor ze niet tijdig aan hun btw-verplichtingen kunnen voldoen.

Per 1 juli 2021 vervalt de drempel voor afstandsverkopen per EU-land en komt hier één drempel van € 10.000 voor de levering van goederen en digitale diensten voor in de plaats. De nieuwe drempel van € 10.000 zorgt ervoor dat echt kleine ondernemers niet direct geraakt worden door de regels voor e-commerce.

Door het vervallen van de drempel, zal een ondernemer altijd btw moeten afdragen in het land waar de consument de goederen gebruikt. Om te voorkomen dat een ondernemer zich in verschillende EU-landen moet registreren voor de btw, wordt het mogelijk om de verschuldigde aangifte via een One Stop Shop te voldoen.

Over de werking van de One Stop Shop kunt u hier Aangifte via de One Stop Shop in het eigen land (in plaats van via buitenlandse registraties) meer lezen.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? download hier onze whitepaper. Voor overige vragen kunt u altijd direct contact opnemen met ons kantoor.