Post-Brexit Handel

Het akkoord van De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk (VK) zal de manier van zakendoen veranderen.

Het VK (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland) is geen EU lidstaat meer. Formeel is dit al zo sinds middernacht op 31 januari 2020, maar door onderlinge afspraken was er een overgangsperiode tot en met 31 december 2020 waardoor er voor burgers en bedrijven vrijwel niets was veranderd.

Het handelsverdrag, dat de EU en het VK op 24 december 2020 met elkaar hebben gesloten, gaat met ingang van 1 januari 2021 in voorlopige werking. In dit verdrag wordt een aantal belangrijke zaken geregeld voor de onderlinge handel, maar toch verandert zaken doen met het VK vanaf 1 januari 2021, omdat burgers en bedrijven vanaf dat moment ook geconfronteerd worden met het feit dat het VK de EU heeft verlaten.

Wij zetten hieronder graag een aantal belangrijke wijzigingen voor u op een rij. Uiteraard staat VanLoman voor u klaar om deze wijzigingen voor uw bedrijf in kaart te brengen en te assisteren bij de verdere implementatie van de wijzigingen.

Douane formaliteiten

Elke goederenbeweging van de EU naar het VK en omgekeerd wordt gezien als uitvoer en invoer van die goederen inclusief de bijbehorende formaliteiten. Verkoopt uw bedrijf goederen aan afnemers in het VK, dan kwalificeert die verkoop vanuit Nederland bijvoorbeeld als uitvoer en de goederen moeten vervolgens door u of uw afnemer in het VK worden ingevoerd.

Om goederen van en naar het Verenigd Koninkrijk te transporteren heeft u een EORI-nummer (Economic Operator Registration and Identification) nodig. De producten moeten worden aangemeld bij de Nederlandse en Britse Douane. Heeft u een vertegenwoordiger in het VK die dit voor u gaat doen? Controleer dan of hij of zij een Brits EORI-nummer heeft. Heeft degene dat niet of gaat u het zelf doen? Zorg dan dat u ook een Brits EORI-nummer heeft.

Afhankelijk van het soort goederen (en de bijbehorende goederencode) moeten ook douaneheffingen betaald worden. Vanaf 1 januari 2021 geldt het vrijhandelsverdrag tussen de EU en het VK en geldt hierdoor bij invoer van goederen in de EU of in het VK een verlaging van invoerrechten. Voorwaarde voor deze verlaging (naar 0) is dat deze goederen van preferentiële EU- of VK-oorsprong zijn.

Niet alleen bij de verkoop van goederen, maar ook als uw medewerkers naar het VK worden gezonden om daar werkzaamheden te doen, dan moet u niet alleen nadenken over werkvergunningen, maar ook de formaliteiten voor eventuele (tijdelijke) invoer van gereedschap en onderdelen. VanLoman kan u wegwijs maken in deze formaliteiten.

Invoer-btw

Bij de invoer van goederen (of het nu invoer vanuit het VK in de EU of invoer in het VK vanuit een EU-land is) ontstaat ook de plicht om invoer-btw te betalen. Als uitgangspunt geldt dat deze btw direct aan de grens is verschuldigd, en kan een ondernemer die btw wel later in zijn reguliere btw-aangifte weer in aftrek brengen. In Nederland kan bij veelvuldige invoer een zogenoemde artikel 23 vergunning cashflow voordelen opleveren. Die vergunning zorgt er namelijk voor dat btw niet langer direct aan grens betaald hoeft te worden. Uw bedrijf kan dan de verschuldigde btw in de btw-aangifte rapporteren en direct (zonder feitelijke betaling eerst aan de Belastingdienst) de btw op haar eigen aangifte in aftrek brengen.

Btw-registraties

Omdat het VK geen EU-lidstaat meer is kunt u vanaf 2021 voor btw-aangiften van Britse btw over tijdvakken in 2021 geen gebruik meer maken van de EU systemen. Zo gelden bijvoorbeeld ook de regels van de mini one stop shop (MOSS) aangifte niet meer voor verkopen belastbaar in het VK. Als uw onderneming dus elektronische diensten levert aan VK particulieren, dan is hiervoor in zo’n geval een nieuwe lokale btw-registratie nodig, waarvoor u ook regulier btw-aangiften moet indienen in het VK.

De EU regels voor afstandsverkopen gelden ook niet meer voor levering naar het VK. Hierdoor kwalificeert elke verkoop aan een Britse particulier vanuit de EU als een uitvoer, waarvoor u zelf of de particulier de goederen in het VK zal moeten invoeren. Zo zijn er ook specifieke regels geïntroduceerd, die vastleggen, dat elke verkoop vanuit de EU aan VK particulieren voor een bedrag onder de grens van GBP 135 altijd als een lokale levering (belast met VK btw) behandeld moeten worden. In een dergelijk geval heeft u dus een eigen btw-registratie nodig in het VK om btw over deze verkopen te verantwoorden. VanLoman helpt u graag om te beoordelen in welke mate uw huidige algemene voorwaarden voor deze situatie aangepast moeten worden.

Btw terugvragen

Teruggaaf van EU btw (bijvoorbeeld Nederlandse btw) door ondernemers in het VK wordt vanaf 1 januari 2021 behandeld als een 13e richtlijn teruggaafverzoek. De doorlooptijd van dergelijke verzoeken kunnen daardoor substantieel langer (tot 6 maanden) duren.

Wilt u als Nederlandse ondernemer VK btw terugvragen over het jaar 2020, dan kan dat nog tot en met uiterlijk 23.00 op 31 maart 2021 via de regulier EU btw-teruggaaf Portal in Nederland. Na die datum en voor btw die na 2020 in rekening is gebracht, heeft het VK een handmatig proces geïntroduceerd voor het terugvragen van btw.

Meer informatie over dit onderwerp? download hier onze whitepaper. Voor overige vragen kunt u altijd direct contact opnemen met ons kantoor via 020 760 4500.