E-commerce – Online sales in the EU

In het ‘oude’ normaal deden we onze boodschappen en aankopen al steeds meer online, maar het jaar 2020 heeft een nog grotere boost gegeven aan online verkopen. We kopen hierdoor niet alleen veel vaker direct van producenten (verspreid over de hele wereld), maar we doen ook veel van deze aankopen via relatief nieuwe marktpartijen die bekend staan als platforms. Niet alleen de consument heeft hierdoor een veel groter aanbod, maar leveranciers en producenten bereiken door deze e-commerce markt ook snel een veel grotere doelgroep. Deze nieuwe werkelijkheid zorgt niet alleen voor logistieke, maar ook voor fiscale uitdagingen.

Vroeger liep een consument naar de winkel op de hoek van de straat en kocht je wat de winkelier te bieden had, maar met de wereld in onze broekzak doen we tegenwoordig eenvoudig aankopen bij leveranciers verspreid over de hele wereld. Elke winkelier draagt per verkoop een gedeelte van zijn omzet af aan de belastingdienst in de vorm van btw.

In de oude situatie weet de verkoper eenvoudig aan welke belastingdienst hij die btw moet betalen, omdat hij fysiek vanuit en in Nederland verkoopt. In de online wereld krijgt een verkoper al snel fiscale verplichtingen in het buitenland, omdat een van de basisprincipes van een btw is dat de btw daar moet drukken waar consumptie plaatsvindt. De verkoper moet daarom btw betalen in het land waar het product gebruikt word en doorgaans wordt daarom uitgegaan van btw-heffing in het land waar de producten naartoe gezonden worden of btw-heffing (bij diensten) daar waar een consument is gevestigd.

Vanaf 1 juli 2021 gaan er nieuwe regels gelden met als doel om deze btw-betaling aan verschillende EU lidstaten eenvoudiger te maken. Hieronder een kort overzicht van de wijzigingen die u staan te wachten, uiteraard staat VanLoman klaar om u verder door deze regels te loodsen.

Drempelbedragen voor afstandsverkopen zullen verdwijnen

Sinds 1 juli 2021 geldt vrijwel altijd dat verkopen aan een particuliere afnemer buiten Nederland, de Nederlandse leverancier toch btw in het andere EU-land zal moeten berekenen en afdragen. Onder de huidige regels gelden nog vrij ruime drempelbedragen die ervoor zorgen dat btw-registraties en verantwoording van buitenlandse btw pas nodig is als de drempelbedragen worden overschreven. Een drempelbedrag blijft wel bestaan, maar die wordt slecht 10.000 euro (substantieel lager dan de huidige drempelbedragen die per EU-land nu nog verschillen).

Dit drempelbedrag geldt voor alle afstandsverkopen van goederen samen met de verkoop van digitale diensten aan consumenten in de EU. Als je totaalbedrag aan verkopen in afzonderlijke EU-landen jaarlijks onder de 10.000 euro blijft, mag je Nederlandse webshop Nederlandse btw in rekening blijven brengen. Met als randvoorwaarden dat het transport van de zending in Nederland begint en dat je een vestiging in een EU-land hebt.

Vanaf het moment dat je boven het drempelbedrag van 10.000 euro komt, breng je het btw-tarief in rekening van het EU-land waar je klant gevestigd is. Je doet een lokale btw-aangifte in het betreffende land (via een lokale btw-registratie). Of je gebruikt een vereenvoudigde btw-aangifte.

De btw-vrijstelling voor invoer van zendingen met een geringe waarde (EUR 22) vervalt

Bij invoer van goederen in de EU geldt nu een btw-vrijstelling voor invoer-btw op zendingen met een waarde tot en met 22 euro. Deze vrijstelling vervalt, waardoor over alle zendingen (ook van buiten de EU) btw verschuldigd is in het land van aankomst van de goederen bij de particuliere afnemer. Zendingen met een waarde tot en met 150 euro blijven wel vrijgesteld van invoerrechten.

Platforms met een “actieve rol” worden verantwoordelijk voor btw-afdracht

Elke verkoper van producten is als uitgangspunt zelf verantwoordelijk voor de hiervoor beschreven btw-afdracht over zijn verkopen. In de nieuwe btw-regels kunnen platforms echter ook verantwoordelijk worden voor deze btw-afdracht als het platform een actieve rol vervult in de totstandkoming van de verkoop. Een actieve rol is meer dan alleen digitaal vraag en aanbod bij elkaar brengen. Het platform ondersteunt aankoop en levering van producten aan particuliere klanten en is daardoor btw verschuldigd in het land waar de klant woont. Verder geldt dat:

  • Een leverancier via het platform goederen levert aan consumenten in de EU.
  • De waarde van de goederen maximaal 150 euro is.
  • De goederen worden ingevoerd in de EU.

Is de waarde van de zending boven de 150 euro, dan is het platform ook btw verschuldigd wanneer zij de levering aan een consument door een niet in de EU gevestigde ondernemer faciliteert en de goederen van de ene EU-lidstaat naar een consument in een andere lidstaat gaan.

Voor platforms is het dus extra belangrijk om na te gaan wat hun rol in het verkooptraject is. Niet alleen algemene voorwaarden, maar ook de “customer journey” speelt hierbij een belangrijk rol. VanLoman praat u hier uiteraard graag verder over bij om te bepalen wat precies uw eigen verplichtingen zijn.

Vereenvoudigde btw-aangifte

Met deze regels wordt er ook een vereenvoudigde btw-aangifte geïntroduceerd die ervoor zorgt dat niet voor elke levering naar het buitenland direct ook een buitenlandse btw-registratie nodig is. We kennen een dergelijk systeem ook al voor digitale diensten; de Mini One Stop Shop-regeling, ook MOSS-regeling genoemd. Die regeling wordt uitgebreid en heet na de wetswijziging One Stop Shop (OSS). Kom je met beide leveringen, digitale diensten en goederen, boven het drempelbedrag uit van 10.000 euro, dan verzorg je via dit portaal je aangifte.

Vanaf 1 juli 2021 kan een ondernemer dus voor verkopen van diensten, maar ook voor goederenleveringen de in andere EU-landen verschuldigde btw via de OSS-portal van de Nederlandse Belastingdienst aangeven. Je hebt dan geen btw-registratie in andere EU-landen nodig. De Nederlandse Belastingdienst regelt dat via het OSS-portal aangegeven btw-bedragen bij het juiste EU-land terechtkomen. Let er wel op dat je de Nederlandse OSS alleen kunt gebruiken voor verkopen vanuit Nederlands, eventuele buitenlandse voorraden / magazijnen vallen hier buiten. Voor leveringen vanuit dergelijke locaties is waarschijnlijk alsnog een lokale btw-registratie nodig is.

Voor meer informatie download u hier onze whitepaper.

Voor overige vragen over e-commerce kunt u  altijd direct contact opnemen met ons kantoor via 020 760 4500.