Bedrijfscontinuïteit en het coronavirus

Het coronavirus (COVID-19) beheerst op dit moment ons persoonlijke leven, maar ook op financieel economisch vlak heeft het virus een ongekende impact. Organisaties worden wereldwijd hard geraakt door de onzekerheden en door de impact van maatregelen die in het leven zijn geroepen om de snelle verspreiding van het virus te beperken.

De Nederlandse overheid heeft gedurende het jaar veel regelingen geïntroduceerd die uw bedrijf op financieel economisch vlak kunnen ondersteunen. De specialisten van VanLoman zijn op de hoogte van alle regelingen en helpen uw graag verder om de juiste regelingen voor uw onderneming toe te passen.

Cashflow management

In tijden van financiële crisis is cashflowmanagement belangrijker dan ooit. Goed kijken naar uw inkomsten- en uitgavenpatroon kan de grip op uw liquiditeitspositie substantieel verbeteren. Bij VanLoman helpen wij cliënten meer grip te krijgen op de betalingen van verschuldigde belastingen en zorgen voor tijdige teruggave van eerder betaalde belastingen.

Door rekening te houden met de financiële impact van COVID-19 kan worden nagedacht over het aanpassen van interne verrekenprijzen (transfer pricing). Als duidelijk is wat de financiële impact voor uw bedrijf is dit jaar, kan daarnaast het belastbaar bedrag op de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting worden verlaagd.

Maar ook slim gebruikmaken van verliesverrekening kan uw onderneming positieve cashflow opleveren. Als dit jaar bijvoorbeeld verlies wordt gemaakt, dan kan dat verlies worden verrekend met een winst van het vorige jaar. Snel indienen van de aangifte vennootschapsbelasting kan dan raadzaam zijn, waardoor onder voorwaarden direct na indiening van die aangifte een bedrag aan eerder betaalde vennootschapsbelasting wordt teruggegeven.

Ook op het vlak van de btw zijn er mogelijkheden om uw cashflowpositie te verbeteren. Kosten lopen door, terwijl de omzet soms terugvalt. Hierdoor komen meer bedrijven in een (structurele) btw-teruggaafpositie. Als uw onderneming altijd btw op haar aangiften terugvraagt kan het nuttig zijn om maandelijks btw-aangiften te doen (in plaats van per kwartaal). Op die manier krijgt de onderneming deze teruggaven eerder van de Belastingdienst teruggestort. Een andere manier om sneller te profiteren van een btw-teruggaafpositie bestaat in de mogelijkheid om btw met loonheffingen te verrekenen. De btw-teruggaafpositie verlaagt dan het te betalen bedrag aan loonheffingen, met direct een positief effect op uw cashflow.

NOW regeling

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is er gekomen om werkgevers die door de coronacrisis te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. De NOW kent drie verschillende aanvraagperioden (ook wel NOW 1.0, NOW 2.0 en NOW3.0 genoemd) die elk hun eigen regels en gevolgen kennen. VanLoman loodst u door deze wirwar van regels heen, zodat u zich kunt blijven focussen op uw onderneming.

De overige coronamaatregelen waar de experts van VanLoman regelmatig op adviseren zijn:

  • Tijdelijke verlaging invorderingsrente en belastingrente
  • Versoepeling van het urencriterium
  • Geen btw over de verkoop van mondkapjes vanaf 25 mei
  • Verruiming vrije ruimte
  • Betalingsverzuimboetes worden onder voorwaarden vernietigd
  • Deblokkeren en uitwinnen g-rekening
  • Reisbeperkingen en substancevereisten

Wilt u graag nog meer informatie? download hier onze whitepaper.

Voor overige vragen kunt u altijd direct contact opnemen met ons kantoor via 020 760 4500.