Transfer pricing

De roep om
wereldwijde
transparantie
heeft gevolgen voor
de belasting positie
van uw onderneming.
Transfer pricing
wordt hierdoor voor
internationaal
opererende bedrijven
steeds belangrijker.

De OESO is onder meer gestart met het BEPS-plan (base-erosion and profit shifting). Met een gerichte aanpak, bieden wij u op maat gemaakte rapporten die aansluiten bij de bedrijfsvoering van uw onderneming. Indien u vooraf zekerheid wenst te hebben over de te hanteren prijzen, kunnen wij dit proces met de belastingdienst begeleiden. Ook kunnen wij u van dienst zijn als u met de belastingdienst een probleem heeft over de gehanteerde verrekenprijs.

 

FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJEN

Door optimaal gebruik te maken van belastingverdragen kan een internationaal gunstige financieringsstructuur opgezet worden. Door een lagere belastingdruk houdt u meer financiële ruimte.

 

LICENTIE ACTIVITEITEN EN ROYALTY MAATSCHAPPIJEN / INTELLECTUEEL EIGENDOM

Als u intellectuele eigendommen en licenties heeft ontwikkeld, krijgt u direct te maken met belastingen. De hoogte van de belastingdruk wordt bepaald door onder andere de afschrijvingen, de hoogte van licentievergoedingen of de ingehouden bronbelasting bij royaltyvergoedingen uit het buitenland. Door een juiste structuur op te zetten, kunt u de totale belastingdruk reduceren. Denkt u bij de heffing van vennootschapsbelasting bijvoorbeeld aan de toepassing van de innovatie box. Dit is een regeling die voorziet in een sterk verlaagd belastingtarief op voordelen van zelf gegenereerde immateriële activa.

Diensten

De Boelelaan 7

1083 HJ Amsterdam

+31 (0)20 760 4500

info@vanloman.com