Kaders hervorming box 3 worden wederom met potlood gezet

Bronnen melden dat coalitiepartijen vandaag een compromis hebben gesloten over de toekomst van de box 3-heffing. Het compromis zou inhouden dat verschillende soorten vermogen op verschillende manieren zullen worden belast. Het zal een mix worden van een vermogensaanwasbelasting en een vermogenswinstbelasting.

  • De vermogensaanwasbelasting zal gaan gelden voor vermogen dat gemakkelijk om kan worden gezet in geld, zoals bijvoorbeeld spaargeld en beleggingen op de beurs. Bij de vermogensaanwasbelasting wordt belasting geheven over de inkomsten uit het vermogen en de jaarlijkse waardeontwikkeling.
  • De vermogenswinstbelasting zal gaan gelden voor vermogen dat niet makkelijk om te zetten is in geld. Hierbij valt met name te denken aan vastgoedbeleggingen en niet-beursgenoteerde beleggingen. Bij de vermogenswinstbelasting wordt belasting pas geheven over de vermogenswinst wanneer deze wordt gerealiseerd.
  • Voor bepaalde andere vermogensvormen waaronder tweede woningen en vakantiehuizen voor eigen gebruik zal een forfait worden ingevoerd. Bij een heffing door middel van een forfait wordt een vast verondersteld rendementspercentage over een jaar bepaald en over dit veronderstelde rendement wordt belasting geheven.

Daarnaast lijkt het mogelijk te worden voor spaarders en beleggers om verliezen te verrekenen in het nieuwe systeem van box 3. Een vermogenskrimp in het ene jaar kan daarmee een vermogensstijging in een volgend jaar compenseren. De hoogte van het tarief staat nog niet vast.

De vraag is wat er uiteindelijk van dit voorstel zal overblijven zeker gelet op de demissionaire status van het Kabinet. De precieze invulling van alle nieuwe regels zal moeten blijken naarmate het wetgevingsproces vordert, maar dit plan geeft wel inzicht in de visie van de huidige (demissionaire) staatssecretaris. De nieuwe box-3 belasting zal naar verwachting niet eerder worden ingevoerd dan 1 januari 2027.

Middel 1 Back to insights