Online webinar Belastingplan 2023 | donderdag 22 september 2022 om 16:00 uur (duur: 60 minuten)

Prinsjesdag nadert snel en in tegenstelling tot afgelopen jaar is de demissionaire status van het kabinet verlaten.

Het kabinet begeeft zich momenteel in het speelveld van overheidstekorten als gevolg van COVID-19, een torenhoge inflatie, issues op diverse markten (eg de huizenmarkt, de arbeidsmarkt etc.), nivelleringsvraagstukken en Box 3-wetgeving die strijdig is bevonden met het eigendomsrecht.

Naar verwachting zullen veel interessante fiscale wijzigingen worden aangekondigd met de nodige impact op het huidige fiscale landschap. Wij verwachten onder meer de volgende wijzigingen:

  • Aanpassingen box 3;
  • Behandeling excessief lenen bij de BV;
  • Afschaffing ‘open’ CV;
  • Hoger box 2-tarief;
  • Verlaging schijfgrens tariefopstapje Vpb;
  • Gebruikelijk loon;
  • Overdrachtsbelasting naar 10.1%;
  • Versobering bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)

Graag nodigen wij u uit voor een online webinar ter bespreking van de fiscale wijzigingen als gevolg van het Belastingplan 2023. Volledigheidshalve merken wij op dat de online webinar kosteloos is en uw deelname niet zichtbaar is voor andere deelnemers.

Heeft u al nagedacht over anticipering op het veranderende fiscale landschap? Wij wel..

VanLoman

Trusted partner in tax

Klik hier om u aan te melden voor het online webinar Belastingplan 2023

Middel 1 Terug naar insights