De Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) is een Amerikaanse belastingwet met als doel het tegengaan van belastingontwijking en belastingontduiking. Om dit te bereiken dienen alle financiële instellingen overal ter wereld informatie over Amerikaanse klanten door te geven aan de Verenigde Staten. FATCA is in beginsel vooral gericht op financiële instellingen, maar ook niet-financiële instellingen, waaronder “passieve niet-financiële buitenlandse entiteiten”, kunnen worden geraakt door FATCA. 

FATCA heeft een enorme complexiteit gecreëerd voor organisaties die in meerdere rechtsgebieden actief zijn om processen en systemen te implementeren, die voldoen aan de verschillende vereisten per type entiteit en rechtsgebied. Niet compliant zijn kan nadelige gevolgen hebben voor de gehele organisatie.

De FATCA impact op uw organisatie

FATCA heeft directe gevolgen voor financiële instellingen en Amerikaanse personen en lichamen. Indirect worden ook niet US-personen en lichamen geraakt door FATCA vanwege verschillende due diligence verplichtingen. 

Het komt regelmatig voor dat uw eigen organisatie geen relatie heeft met de Verenigde Staten en toch te maken krijgt met FATCA verplichtingen. Het is daarom van uitermate groot belang om de impact van FATCA voor uw organisatie in kaart te brengen om op een juiste manier met risico’s om te gaan. 

Hoe kan VanLoman u helpen?

VanLoman assisteert met grote regelmaat financiële en niet-financiële instellingen actief in diverse sectoren met betrekking tot FATCA. VanLoman kan uw organisatie voorzien van een FATCA impact analyse. Hierbij analyseren wij hij het actuele beleid en de procedures welke gevolgd dienen te worden in samenhang met uw bedrijfsmodel en structuur.  

Daarnaast verzorgen onze FATCA specialisten ook (online) trainingen voor u en uw organisatie.  

Wilt u meer meer weten over FATCA? Bel mij gerust via 06 2903 1814.

Team FATCA

Bekijk het hele team Middel 1