Structureringen

Zorgen
dat u
structureel
goed zit.

Wij nemen de tijd om uw zakelijke situatie te begrijpen en samen te werken bij het opzetten en implementeren van de juiste structurele veranderingen om uw fiscaal model te optimaliseren.

 

INVESTERINGSFONDSEN

Bij een investeringsfonds (zoals beleggingsfondsen en private fondsen met eigen vermogens) spelen vele fiscale aspecten een rol. Van belang is de juiste fiscale structurering van investeringsfondsen. Bij het opzetten van de structuur wordt onder andere aandacht besteed aan de rechtsvorm en de vestigingsplaats. Daarnaast kan aandacht worden besteed aan het optimale fiscaal beloningsmodel van de fondsmanagers.

 

VASTGOED

Bij het verwerven, beheren en afstoten van vastgoed kunnen wij adviseren over belangrijke fiscale aspecten. Hierbij moet onder andere worden gedacht aan een juiste structuur ter voorkoming van overdrachtsbelasting of btw. Ook dient aandacht te worden besteed aan niet-fiscale aspecten zoals de financiering of de wijze waarop een zo goed mogelijk rendement met het vastgoed kan worden behaald.

 

FINANCIERINGSINSTRUMENTEN

Bij het aantrekken van financiering kunnen verschillende financieringsinstrumenten beschikbaar zijn. De fiscale consequenties van de gebruikte financieringsinstrumenten verschillen. Voordat tot het aantrekken van financiering wordt overgegaan, moet daarom aandacht worden besteed aan deze verschillende fiscale consequenties. Hiermee wordt voorkomen dat u een financieringsinstrument gebruikt met nadelige fiscale consequenties zoals bijvoorbeeld een renteaftrekbeperking.

Diensten

De Boelelaan 7

1083 HJ Amsterdam

+31 (0)20 760 4500

info@vanloman.com