Loonbelasting

Gemotiveerde
werknemers zijn
van groot belang
voor uw onderneming.
Wij helpen u om
hen op de meest
optimale fiscale
manier belonen.

Gemotiveerde werknemers zijn van groot belang voor uw onderneming. Door uw personeels- en loonadministratie goed in te richten, kunt u hen op de meest optimale fiscale manier belonen. Daarnaast speelt dit een steeds belangrijkere rol in de hedendaagse bedrijfsvoering. Door de administratie goed in te richten, kunt u financiële risico’s beperken. Dat draagt bij aan de continuïteit en groei van uw onderneming. Het is ook van belang om constant op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op het gebied van loonheffingen.

 

WERKNEMERSPARTICIPATIE

Werknemersparticipaties verkleinen de kans dat talenten opstappen en bindt hun meer aan de onderneming. Door gebruik te maken van de wettelijke en fiscale mogelijkheden, wordt het voor u als werkgever aantrekkelijker om talent aan uw onderneming te binden. Vooral voor bedrijven in de High Tech Industrie kunnen werknemersparticipaties de sleutel tot een succesvolle onderneming zijn.

 

BUITENLANDSE WERKNEMERS

Indien u in niet in Nederland de geschikte werknemer kunt vinden maar wel in het buitenland, kan de 30% regeling de werknemer overhalen om voor u te komen werken. De kern van deze regeling is dat de werknemer 30% van zijn salaris krijgt uitbetaald zonder heffing van belasting. Deze 30% is een tegemoetkoming in de extra kosten die gemaakt worden voor reis- en verblijfkosten. De 30% is echter wel aan voorwaarden verbonden.

 

INTERNATIONAAL SOCIAAL VERZEKERINGSRECHT

Bij grensoverschrijdend ondernemen en werken is het belangrijk om te weten in welk land u of uw werknemer sociaal verzekerd is. Niet alleen om te bepalen in welk land er recht bestaat op sociale voorzieningen, maar ook om te bepalen wat de kosten hiervan zijn. Elk land financiert immers zijn sociale voorzieningen op een andere wijze.

 

LOONBELASTING QUICK SCANS

Met een loonbelasting quick scan laat u onderzoeken of u als ondernemer risico’s loopt met betrekking tot uw verplichtingen op het gebied van de loonbelasting en premieheffing sociale verzekeringen. Het niet op orde hebben van uw salarisadministratie kan voor de Belastingdienst reden zijn om naheffingsaanslagen op te leggen die veelal gepaard gaan met boetes van minimaal 25%. Omdat belastingcontroles veelal meerdere jaren bevatten, kan dit leiden tot nare financiële verrassingen.

 

TAX CONTROL FRAMEWORK

Er komt een grote verantwoordelijkheid kijken bij het beheersen en anticiperen op fiscale risico’s. Fiscale risico’s kunnen worden beperkt door gebruik te maken van een Tax Control Framework (TCF). TCF is een fiscaal risicobeheersings- en controlesysteem dat onder andere kijkt naar het beleid, de interne procedures en processen en de verdeling van budgettaire verantwoordelijkheden. Niet alleen fouten, maar ook kansen zullen eerder op het scherm verschijnen. Met een TCF hebt u de controle.

 

WERKKOSTENREGELING

De werkkostenregeling heeft het regime van vrije vergoeding en verstrekkingen die aan werknemers kunnen worden gegeven helemaal op zijn kop gezet. Toepassing van de werkkostenregeling is vanaf 1 januari 2015 verplicht. Met een juiste toepassing van de WKR kunt u uw werknemers optimaal belonen.

Diensten

De Boelelaan 7

1083 HJ Amsterdam

+31 (0)20 760 4500

info@vanloman.com