Diensten

FUSIES & OVERNAMES


Voor kopers en verkopers is het van belang om juiste beslissingen te nemen ten einde een fusie of overname succesvol te laten verlopen. Wij staan u bij op het gebied van due dilligence, financieringsstructuren en acquisitiestructuren. Ook op het gebied van het ontvlechten van structuren kunnen wij u bijstaan.

TRANSFER PRICING

De roep om wereldwijde transparantie heeft gevolgen voor de belasting positie van uw onderneming. Transfer pricing wordt hierdoor voor internationaal opererende bedrijven steeds belangrijker. De OESO is daarom onder meer gestart met het BEPS-plan (base-erosie en winstverschuiving).

Met een gerichte aanpak, bieden wij u op maat gemaakte rapporten die aansluiten bij de bedrijfsvoering van uw onderneming. Indien u vooraf zekerheid wenst te hebben over de te hanteren prijzen, kunnen wij dit proces met de belastingdienst begeleiden. Ook kunnen wij u van dienst zijn als u met de belastingdienst een probleem heeft over de gehanteerde verrekenprijs.

LOONBELASTING


Gemotiveerde werknemers zijn van groot belang voor uw onderneming. Door uw personeels- en loonadministratie goed in te richten, kunt u hen op de meest optimale fiscale manier belonen. Daarnaast speelt dit een steeds belangrijkere rol in de hedendaagse bedrijfsvoering. Door de administratie goed in te richten, kunt u financiële risico’s beperken. Dat draagt bij aan de continuïteit en groei van uw onderneming. Het is ook van belang om constant op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op het gebied van loonheffingen.

STRUCTURERINGEN

Wij nemen de tijd om uw zakelijke situatie te doorgronden en een optimale fiscale structuur te optimaliseren.

INTERNATIONALE TRANSACTIES

Wij helpen u gebruik te maken van de voordelen die Nederland biedt als een fiscaal aantrekkelijke locatie voor internationale transacties en structuren.

INNOVATIE

Door gebruik te maken van onderstaande fiscale regelingen, is het mogelijk om aanzienlijke belastingbesparingen te realiseren. De WBSO verlaagt de productiekosten en de innovatie box en de R&D aftrek geven een besparing op de verschuldigde belasting. Door deze faciliteiten te combineren houdt u meer financiële middelen over voor innovatie. Het is overigens een misvatting dat alleen ondernemers in de High Tech industrie in aanmerking komen voor het volgen van voorschriften. Ook alledaagse innovaties die u als ondernemer doet, kunnen kwalificeren.

INKOMSTENBELASTING


Het kan aanzienlijke voordelen opleveren door aftrekposten en vrijstellingen te benutten.

PROCESPRAKTIJK

Ondanks het horizontale toezicht dat de belastingdienst bij steeds meer ondernemers wenst in te voeren, kunt u toch in geschil raken met de Belastingdienst. Dit kan u ook als privé persoon overkomen. De Belastingdienst heeft de nodige expertise in haar organisatie maar is daarbij wel gebonden aan regels. Door ons hoge kennisniveau van belastingrecht gecombineerd met de kennis van de regels, heeft u een grote kans op een succesvolle uitkomst.

INTERNATIONAAL


Wij bieden hoogwaardig advies wanneer u, individueel of als een bedrijf, te maken krijgt met de belastingwetgeving van andere landen.

AANGIFTEN


Wij bieden compliance-diensten aan voor alle soorten belasting waaraan een rechtspersoon of natuurlijke persoon dient te voldoen. Wij hanteren hierbij het four-eyes principle.

Diensten

De Boelelaan 7

1083 HJ Amsterdam

+31 (0)20 760 4500

info@vanloman.com