Innovatie

Wij kunnen helpen
om aanzienlijke
belasting besparingen
te realiseren,
waardoor u meer
financiële middelen
overhoudt voor
innovatie.

Door gebruik te maken van onderstaande fiscale regelingen, is het mogelijk om aanzienlijke belastingbesparingen te realiseren. De WBSO verlaagt de productiekosten en de innovatie box en de R&D aftrek geven een besparing op de verschuldigde belasting. Door deze faciliteiten te combineren houdt u meer financiële middelen over voor innovatie. Het is overigens een misvatting dat alleen ondernemers in de High Tech industrie in aanmerking komen voor het volgen van voorschriften. Ook alledaagse innovaties die u als ondernemer doet, kunnen  kwalificeren.

 

WBSO

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerkzaamheden (“WBSO”) biedt ondernemingen voor werknemers die S&O werkzaamheden ontplooien, een aanzienlijke korting op de af te dragen loonbelasting.

 

Innovatie box

De innovatie box biedt bedrijven een verlaagd vennootschapsbelastingtarief van effectief 5% in plaats van het reguliere tarief van 25%.